HRS Miljø

- En del av Retura-gruppen.

Om HRS Miljø

HRS Miljø AS er eid 88,4 % av HRS IKS og 11,6 & av Perpetuum AS. Selskapets forretningskontor er i Narvik.

Selskapets formål er rådgivning, avfallsinnsamling, avfallsavsetning, containerutleie og transporttjenester. Selskapet er ledende i Nord-Norge innen innsamling, mottak, behandling og transport/sluttbehandling av næringsavfall.

Selskapet er etablert med mottaks- og produksjonsanlegg i Narvik (Djupvik Miljøpark) og Harstad (Stangnes Miljøpark samt tilstøtende anleggsarealer). Selskapet driver sin virksomhet i de fleste kommuner i Hålogaland, samt i Lofoten og Vesterålen. Selskapet har oppdrag både for bedriftsmarkedet og for kommuner (kommunalt næringsavfall og offentlige anskaffelser) samt større offentlige/statlige institusjoner. Tjenestene utføres lokalt og regionalt i egen regi og/eller i samarbeid med utvalgte samarbeidspartnere og underleverandører.

Samarbeidspartnere

HRS Miljø AS er deleier og franchisetaker i Retura Norge AS. Retura er Norges ledende leverandør av bærekraftige og kostnadseffektive avfallsløsninger. Retura har et komplett tilbud av avfallstjenester via sin unike landsdekkende kjede av  leverandører.   

HRS Miljø AS er i tillegg deleier i Rekom AS. Rekom er et ledende selskap innen material- og energigjenvinning, som tilbyr transport og avsetning i samarbeid med sluttbehandlingsanlegg både nasjonalt og internasjonal

Kvalitet og kundetilfredshet

Hos oss står alltid våre kunder i sentrum. For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger tilbyr vi tilpassede tjenester knyttet til avfallsfaglig rådgivning, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. For mer informasjon om hvordan vi jobber med dette, klikk på denne linken.

HRS med datterselskaper er tilknyttet Trygg trailer for å bidra til tryggere vegtransport i Norge.

Aktuelt

Bruk refleks i høstmørket

– Det er kanskje et tilfeldig og ikke tiltenkt virkemiddel at jeg faktisk sitter i rullestol. Men fakta er at dersom du ikke bruker refleks, kan det være du som sitter i rullestol om et par uker.

Slikt blir glassavfallet ditt ny råvare

Hva skjer egentlig med glass- og metallemballasjen når du leverer den på returpunktet?

Disse sekkene vil etter hvert forbys

Etter hvert vil også HRS legge inn forbud for kunder å levere avfall i store, sorte avfallssekker.