HRS Miljø

- En del av Retura-gruppen.

Om HRS Miljø

HRS Miljø AS er eid 88,4 % av HRS IKS og 11,6 & av Perpetuum AS. Selskapets forretningskontor er i Narvik.

Selskapets formål er rådgivning, avfallsinnsamling, avfallsavsetning, containerutleie og transporttjenester. Selskapet er ledende i Nord-Norge innen innsamling, mottak, behandling og transport/sluttbehandling av næringsavfall.

Selskapet er etablert med mottaks- og produksjonsanlegg i Narvik (Djupvik Miljøpark) og Harstad (Stangnes Miljøpark samt tilstøtende anleggsarealer). Selskapet driver sin virksomhet i de fleste kommuner i Hålogaland, samt i Lofoten og Vesterålen. Selskapet har oppdrag både for bedriftsmarkedet og for kommuner (kommunalt næringsavfall og offentlige anskaffelser) samt større offentlige/statlige institusjoner. Tjenestene utføres lokalt og regionalt i egen regi og/eller i samarbeid med utvalgte samarbeidspartnere og underleverandører.

Samarbeidspartnere

HRS Miljø AS er deleier og franchisetaker i Retura Norge AS. Retura er Norges ledende leverandør av bærekraftige og kostnadseffektive avfallsløsninger. Retura har et komplett tilbud av avfallstjenester via sin unike landsdekkende kjede av  leverandører.   

HRS Miljø AS er i tillegg deleier i Rekom AS. Rekom er et ledende selskap innen material- og energigjenvinning, som tilbyr transport og avsetning i samarbeid med sluttbehandlingsanlegg både nasjonalt og internasjonal

Kvalitet og kundetilfredshet

Hos oss står alltid våre kunder i sentrum. For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger tilbyr vi tilpassede tjenester knyttet til avfallsfaglig rådgivning, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. For mer informasjon om hvordan vi jobber med dette, klikk på denne linken.

HRS med datterselskaper er tilknyttet Trygg trailer for å bidra til tryggere vegtransport i Norge.

Aktuelt

Vil du være en del av Team HRS?

Vi søker to nye kolleger til vårt anlegg på Djupvik.

Stenger tidlig grunnet internt arrangement

6.desember stenger vi tidligere i Harstad, mens 13. desember stenger vi tidligere i Narvik grunnet internt arrangement.

Slutt på sorte avfallssekker

HRS innfører forbud mot bruk av sorte avfallsekker 1. januar 2020. Dette gjelder private og næring.