Har din bedrift store mengder farlig avfall og behov for sikker oppbevaring utendørs? Da er miljøcontainer et godt alternativ.

Miljøcontaineren er en låsbar container, som hindrer at avfallet er utilgjengelig for uvedkommende, barn og dyr. Inne i containeren blir det lagt til rette for god sortering av forskjellige typer farlig avfall.

Avfall som egner seg i miljøcontainer:

  • Farlig avfall