Enten du har startet opp ny bedrift eller ønsker å bli kunde hos oss, er det noen nyttige ting du bør vite.

Som bedrift produserer du en del avfall som du skal levere til et godkjent mottak, det kan du levere hos oss eller vi kan hente avfallet hos dere. Vi har fokus på at mest mulig avfall skal sendes til gjenvinning. Derfor er det viktig for oss å hjelpe våre kunder med tilrettelegging av avfallet og gode sorteringsløsninger. Vi hjelper selvsagt deg og bedriften også med håndtering og deklarering av farlig avfall.

Slik blir din bedrift en supersorterer

Vi i HRS Miljø hjelper deg gjerne videre til å bli en bedrift med fokus også på miljøet og ivaretakelse av våre ressurser.

 1. Hvor starter du?

  Få en oversikt over hvilke typer avfall bedriften din produserer og hvor dette avfallet oppstår. Har du ikke de riktige sorteringssystemene på riktige plasser (gå gjerne gjennom avfallet og se hva som faktisk blir kastet på de forskjellige stedene), er sjansen også mindre for at det kommer til å bli sortert. Dess mer din bedrift sorterer, jo billigere blir det for bedriften din.

 2. Sett en målsetning

  Etter du har gjennomført en analyse over, sett deg et mål for hva din bedrift kan bli bedre på. Redusere matsvinn? Redusere avfallsmengden? Sortere mer?

 3. Kartlegging

  Hvilken sortering er typisk for din type virksomhet? Her kan våre salgsrådgivere hjelpe deg og din bedrift.

 4. Finn riktig avfallsløsning

  Når du vet hvor avfallet oppstår og hvilke typer avfall som oppstår hvor, kan våre salgsrådgivere hjelpe deg med å finne avfallsystem som fungerer bra. Vi sørger også for at systemet blir godt merket med hva som skal sorteres hvor.

 5. Drift

  For at sorteringen skal bli best mulig, er det viktig at alle i bedriften vet hva som skal sorteres hvor og hvorfor. Vi tilbyr selvsagt god opplæring for alle i bedriften, samt at vi forteller hva som skjer med avfallet.

 6. Evaluering

  Fungerer avfallsløsningene som ønsket? Ta gjerne noen interne analyser, som i punkt 1, og få konkret svar på hva som fungerer eller ikke. Vi følger gjerne opp med rapporter og hjelper bedriften på skrittet videre til ennå bedre sortering.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
Ønsker du å opprette et kundeforhold med oss? Fyll ut den nedlastbare pdf-en (under) og søk om kundeforhold oss.

Nedlastbar pdf: Søknad om kundeforhold