Gode råd om avfallshåndtering kan være verdifullt for bedriften, også økonomisk. I dag stilles det store krav til bedriftene når det gjelder miljø. Vi erfarer at flere nye og eksisterende bedrifter søker råd hos oss og ønsker en mer effektiv og enklere avfallsløsning.

Rådgivning

Vi har dyktige rådgivere som tilbyr veiledning og skreddersyr avfallsløsninger for din bedrift, det gjelder alle typer avfall også farlig avfall. Vi tar gjerne turen innom for å se løsninger for deg og dine ansatte. Samtidig er vi opptatt av at det skal være lønnsomt for bedriften og å satse på god sortering også gir noe tilbake enten i form av lavere kostnader eller miljøgevinster (miljøfyrtårnsertifikat).

Våre rådgivere har god kompetanse på dagens og fremtidens løsninger og hva som skal til for at bedriften skal lykkes med sin avfallshåndtering. Vi deltar aktivt ute hos våre kunder og deler våre erfaringer og kunnskaper. Vi er opptatt av å gi våre kunder en avfallsløsning som fungerer og vil hele tiden jobbe for å tilpasse de endringer som ønskes.

Avfallsplan og statistikk

Vi lager selvsagt avfallsplaner til våre kunder. Her har kunden oversikt over hvilket type avfall de har, hvilket utstyr som benyttes til sortering og henteintevaller.

For at kunden skal ha kontroll og oversikt over avfallet, tilbyr vi avfallsrapporter som viser mengder vi har hentet hos kunde/kunde har levert hos oss.

Sammen med kunden setter vi mål for sortering, som er målbart via avfallsrapporten. Ønsker du også å få Miljøsertifisert bedriften din, samarbeider vi tett med deg slik at bedriften oppnår sertifiseringen og rapporterer inn dine avfallsmengder og sorteringsgrad.

Oppstartsmøter

Skal du i gang med et nytt prosjekt? Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for et oppstartsmøte. Sammen finner vi en god løsning som sørger at prosjektet ditt får en høy sorteringsgrad.