Hva er farlig avfall?

Når man tenker på farlig avfall, tenker man som regel på avfall som maling, lakk og lim. Men farlig avfall er alt av avfall som utgjør en direkte fare for miljøet og omgivelsene, dersom den ikke blir behandlet riktig og havner i naturen.

Farlig avfall er en del av hverdagen

Ansatt holder opp en parfymeflaske med parfyme på. Denne skal også sorteres som farlig avfall.
Parfymeflasker med innhold, skal også sorteres som farlig avfall.

Uten at man selv vet det, har man ofte svært mye farlig avfall i huset. Det er ikke skadelig å ha farlig avfall i huset, men det bør behandles med forsiktighet. Vi kan grovt sett dele farlig avfall hovedsaklig inn i to kategorier – eksplosjonsfarlig avfall og miljøfarlig avfall. Noen produkter vil selvsagt være begge deler. Felles for disse er at de vil være skadelig for omgivelsene – mennesker, dyr og/eller naturen. Eksempelvis kan dyr eller fugler få dette i seg, miljøfarlige væsker kan sive ned i jorda og ødelegge økosystemet, eller miljøskadelige partikler kan være helseskadelig ved at det spres via lufta. Kast derfor aldri farlig avfall på bål eller i peisen.

Hva skal kastes som farlig avfall?

 • De fleste spraybokser, som hårspray, formfett, krem på boks, spray-deodoranter og liknende, inneholder en drivgass som er farlig avfall. Det er denne gassen vi ikke ønsker skal komme ut i naturen.
 • Neglelakk og parfymeflasker med innhold
 • Rengjøringsmidler
 • Maling, lim og lakk
 • Lysstoffrør/sparepærer
 • Løsemidler
 • Bilpleieprodukter
 • Bilolje
 • Båtpleieprodukter
 • Skismøring med fluor og skirens
 • Ugress-, insekts- og skadedyr
Er du usikker om noe betegnes som farlig avfall eller ei, ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Hos HRS kan du som privatperson levere inntil 1.000 kg farlig avfall, vederlagsfritt, pr år. Samle gjerne opp alt farlig avfall på et sikkert sted, som er utilgjengelig for barn og dyr og lever det neste gang du er innom oss.

I tillegg til listen over, er det en del større gjenstander som regnes som farlig avfall, bruk gjerne sortere.no til å søke opp din avfallstype, feks isolerglassvindu, og se om det betegnes som farlig avfall. Du kan selvsagt også ta kontakt med oss og vi hjelper deg med alt du lurer på.