Har du behov for å skrive ut ekstra sorteringsmerker?

Klikk på det merket du trenger. Det vil åpne seg som en pdf. Deretter kan du skrive det ut og henge det opp.


Matavfall


Glass- og metallemballasje / Jern

 

 


Plast

     


Papir/Bølgepapp


EE-avfall

 

Farlig avfall

     


Trevirke


Bygg


Restavfall