Hvorfor skal batterier sorteres ut?

Når batteriene ikke lengre gir nok strøm for at noe skal fungere, er det fort gjort å tenke at batteriet er fritt for energi. Men som regel er det alltid noe energi igjen i batteriet. Å kaste batteriet i restavfallet, kan i verste fall føre til et branntilløp i kjøkkenbenken.

I tillegg til brannfare, er det selvsagt et miljøperspektiv i at batteri skal sorteres ut og sendes til gjenvinning. Batteri inneholder som regel kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) og/eller bly (Pb). Dette er tungmetaller det ikke er ønskelig skal komme ut i naturen. Det er også en del materiale i batteriene som kan hentes ut og gjenvinnes. Når batteriene sorteres ut som farlig avfall og leveres til oss, sørger vi på HRS at batteriene sendes til korrekt håndtering.

Ja, takk

  • Engangsbatterier
  • Alkalisk batteri
  • Knappcellebatteri
  • Nødstrømsbatteri
  • Startbatteri til bil og båt
  • Mobilbatteri
  • Solcellebatteri

Slik oppbevarer du brukte batterier

Viser batterier som blir samlet opp i en krukke
Sett en tapebit over polene og samle batteriene på en trygg plass før du leverer de til gjenvinning.
  • Sett en tapebit på polene på batteriene for å hindre kortslutning
  • Legg batteriene i en pose eller boks
  • Ta med batteriene med deg når du skal på butikken eller besøke HRS. Ettersom batterier er farlig avfall, er det gratis for privatkunder å levere.

Alle steder som selger batterier, er også forpliktet til å ta brukte batterier i retur. I tillegg er det ofte egne stativer på dagligvarebutikker hvor man kan levere inn for eksempel lyspærer, småelektronikk og batterier. Batteriene kan selvsagt leveres direkte inn til oss.

Hvordan gjenvinnes batteri?

Når batteriene kommer inn til oss, blir de sortert og lagret trygt til vi sender de videre til gjenvinning.

Blybatteri blir sendt til gjenvinning til blysmelteverk i England, Sverige og Spania. Opp mot 99,8% materialgjenvinnes og blir til nye råvarer. Blyet brukes i nye blybatteri, plasten brukes blant annet til isskraper, i mottorrommet og i hjulbrønner på biler. Batterisyren blir nøytralisert og renset i et britisk renseanlegg. I denne prosessen blir det et stoff hentet ut og brukt til produksjon av kunstig sukker.

Nikkel-kadmiumbatterier (NiCd-batterier) blir stort sett sendt til Oscarshavn i Sverige for gjenvinning. Her er gjenvinningsprosenten nesten 90%, mens norske krav er minst 75%. I Oscarshavn produserer det også nye NiCd-batterier.

Litiumbatterier blir sendt til Tyskland og Frankrike for gjenvinning. Her blir opp mot 72% materialgjenvunnet. 100% av kobbolten som er i batteriene, blir gjenvunnet. I tillegg hentes det ut Nikkel, Kobber, aluminium og litiumkarbonat. Materialene går stort sett tilbake til produksjon av nye batterier.

Kilde: Renas.no/baerekraftige-batterier

Hvilke råstoff er det i batteriene?

Dette er en oversikt som viser hvilke metaller batterier inneholder . Det kan selvsagt variere litt fra merke til merke, og tallene er omtrentlige. Men som man kan se, inneholder batteriene mye metaller som kan gjenvinnes.
Kilde: Renas.no/baerekraftige-batterier

Jern (Fe)Mangan (Mn)Nikkel (Ni)Sink (Zn)Litium (Li) Kadmium (Cd) Kobolt (Co) Aluminium (Al) Bly (Pb)
Blybatteri65%
NiCd35%22%15%
NiMH20%1%35%1%4%
Li-ion22%3%18%5%
Alkaline24%22%15%