I henhold til forurensingsloven er kommunen lovpålagt å ha en renovasjonsordning for alle bebygde eiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall. Dette inkluderer også hytte- og fritidseiendommer. Alle som eier en hytte eller fritidsbolig skal derfor ha et tilbud om renovasjonsordning, og må betale et årlig renovasjonsgebyr for å dekke kommunens kostander.

Alle som er registrert med hytte eller fritidsbolig i Kvæfjord kommune vil dermed motta renovasjonsgebyr for hytte- og fritidsrenovasjon fra 1.7.2024.

Felles avfallspunkter

HRS har i samråd med Kvæfjord kommune kommet frem til følgende plasseringer av fellespunkter:

 • Refsnes (gamle fergekai)
 • Flesnes (nedlagt skole – Holand 45)
 • Langvassbukta (omsorgsbolig – Langvassdalen 48)
 • Gullholm (Gullholmveien 669)
 • Leikvika – Borkenes (båthavna)

Klikk her eller på bildet for å åpne kartet.

Videre har abonnenter som betaler hytte- og fritidsrenovasjon i Kvæfjord kommune også adgang til følgende felles fritidsløsninger i Harstad kommune:

 • Høgda Kasfjord (v/kirkegård)
 • Kommelhågen (Storjorda)
 • Bjørnhågen (Storjorda)

Priser

Prisen for fritidsrenovasjon med levering til fellespunkter ligger på kr 1.672,50,- (ink moms) pr år. Dette inkluderer:

 • Levering av husholdningsavfall til felles returpunkt
 • Levering av 2m3 grovavfall til en av våre miljøstasjoner

Renovasjonsgebyret følger eiendom, og ordningen er ikke valgfri. Så lenge boligen gir anledning til hvile og matstell omfattes den av den lovpålagte renovasjonsordningen. Det kan kun søkes fritak fra ordningen dersom eiendommen er ubeboelig.

Hva skal sorteres?

På fellespunktene sorteres matavfall, papir og drikkekartong, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall. Med andre ord de samme avfallstypene som vi er kjent med å sortere hjemme.

      

Tips! Klikk på bildene for å se hvordan man sorterer de ulike avfallstypene. 

 • Matavfall kastes i knytte bioposer
 • Emballasje av glass og metall/hermetikk kastes rett i container uten plastpose
 • Papir og drikkekartong kastes rett i container uten plastpose. (Obs! Ikke bølgepapp. Bølgepapp leveres gratis til miljøstasjonen)
 • Plastemballasje kastes i knytte plastposer
 • Restavfall kastes i knytte plastposer

Obs! Grovavfall, småelektronikk, farlig avfall og batterier må leveres til nærmeste miljøstasjon. 

Bioposer

Ruller med bioposer til matavfallet kan hentes på følgende utleveringssteder:

 • Coop Extra Borkenes
 • Norlaks sitt anlegg i Flesnesveien 204
 • Den gamle skolen ved fellespunktet i Gullholmveien 669

Unngå forsøpling

Det skal ikke under noen omstendigheter hensettes avfall ved de oppsatte hytterenovasjonspunktene, der husholdningsavfallet leveres. Alt av grovavfall; det vil si ombruksvarer, farlig avfall, elektrisk avfall, hageavfall, bygg- og rivningsavfall, jernskrap, møbler og større gjenstander skal sorteres og leveres på en av våre miljøstasjoner. Avfall som settes ved siden av dunker eller containere på returpunktet forårsaker forsøpling og masse merarbeid. Fugler, vær og vind sprer også dette avfallet utover, hvilket betyr at miljøgifter i avfallet kan medføre alvorlig forurensing. Forsøpling på returpunkter kan føre til anmeldelse.

Hvordan levere grovavfall?

Alle hytte- og fritidsabonnenter som betaler renovasjonsgebyr har levering av 2m3 grovavfall inkludert i renovasjonsgebyret, pr kalenderår. For å levere grovavfall på en av våre miljøstasjoner er du imidlertid nødt til å identifisere at du har betalt renovasjonsavgiften. Dette gjør du ved å laste ned appen MiljøID.

Last ned fra Google play

Last ned fra Appstore

Det er den som får tilsendt det kommunale renovasjonsgebyret/er registrert som eier av eiendommen som må laste ned appen. Vedkommende kan i etterkant dele tilgang med andre personer i husstanden.

Last ned sorteringsguiden vår her