Dette er spesialbeholdere som sikrer en trygg oppbevaring av farlig avfall.

Farlig avfall skal oppbevares etter Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall, eller avfallsforskriften kapittel 11. Les mer om farlig avfall og deklarering av farlig avfall på denne linken: Farlig avfall og e-deklarasjon.

Avfall som egner seg i små beholdere:

  • Spraybokser
  • Batteri