Hytte- og fritidsrenovasjon

Flere kommuner i vår region innfører nå hytte- og fritidsrenovasjon.

Hva er hytte- og fritidsrenovasjon?

Personer som eier hytte og/eller fritidsbolig skal betale renovasjon og kildesortere avfallet sitt.

Det betyr også at det blir tilrettelagt med felles returpunkt for de som betaler for denne renovasjonen.

 

Nedgravde løsninger

I samråd med eierkommunene har HRS sett ut flere områder for plassering av nedgravde løsninger til hytte- og fritidsrenovasjon. Noen punkter er allerede på plass, og vi jobber med å få godkjent byggesøknader på de resterende.

Inntil godkjenningene er i orden, vil vi ha midlertidige punkt for hytte- og fritidsrenovasjon, som består av en kombinasjon av containere og avfallsdunker.

På oppsamlingspunktene sorteres matavfall, glass- og metallemballasje, papir, plastemballasje* og restavfall.

*ikke alle midlertidige returpunkt har mulighet for gjenvinning av plastemballasje, men dette kommer når de nedgravde løsningene er på plass.

 

Her finner du en oversikt over punkter for hytte- og fritidsrenovasjon for din kommune:

Harstad kommune

 • Bjørnhaugen
 • Kommelhågen
 • Gressholmen
 • Steinsåsen/Sørlia
 • Høgda i Kasfjord (parkeringsplass kirkegård)
 • Gausvik (ved barnehagen)

Narvik kommune

 • Råna (ved krysset)
 • Kjeldebotn (ved småbåthavna)
 • Melkedalen (ved vannbehandlingsanlegget)
 • Forså (ved krysset)
 • Håkonset (ved utkjørsel)
 • Ballangen sentrum (ved gamle teknisk)

Tjeldsund kommune

 • Trøssen
 • Sandstrand
 • Saltvannet
 • Vegeniusbekken

Lavangen kommune

 • Tennevoll (Nesseveien, ved brannstasjonen)

 

(Under utvikling, flere punkter kommer)

 

Her kan du hente bioposer til matavfallet ditt:

 • Extra Ballangen
 • Matkroken Grovfjord
 • Best Tovik
 • YX Sørvik
 • Coop Ekstra Evenskjer
 • Bunnpris Ramsund

Vi minner om:

 • Matavfall kastes i knytte bioposer
 • Emballasje av glass og metall/hermetikk kastes rett i dunk uten plastpose
 • Papir og drikkekartong kastes rett i dunk uten plastpose. (Bølgepapp leveres gratis til oss)
 • Plastemballasje kastes i knytte plastposer
 • Restavfall kastes i knytte plastposer

Les mer: Her finner du mer info om kildesortering.  

 

Sist oppdatert: 21. januar 2022