Renovasjonsforskriften beskriver samfunnsoppdraget til HRS og viser hvilke oppgaver og ansvar HRS har. Renovasjonsforskriften beskriver også hvilket ansvar våre innbyggere har når det kommer til avfall, sortering og tilgjengelighet på tømmedager. Blant annet skal dunkene være tilgjengelig for HRS på tømmedag mellom klokken 06.00 – 23.00.

HRS sine eierkommuner, Narvik, Harstad, Evenes, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen og Tjeldsund, skal alle godkjenne renovasjonsforskriften i sine kommunestyrer. Renovasjonsforskriften er offentlig informasjon og kan leses eller lastes ned her eller søkes opp via Lovdata.no

I tillegg til forskriften har vi også retningslinjer til forskriften. De kan du lese eller laste ned her