Henteordning

En henteordning betyr at vi kommer og henter avfallet hjemme hos våre privatkunder.

I alle våre 11 eierkommuner henter vi matavfall (dunk med brunt lokk) og restavfall (dunk med mørkegrått lokk) hos våre innbyggere. I de ni landkommunene våre, henter vi også papir og emballasjekartong (dunk med blått lokk).

Fra høsten 2019 starter vi opp med en ny avfallsløsning for våre innbyggere. Dette er i tråd med EUs krav og Norges mål til mer sortering og mer avfall sendt til materialgjenvinning (blir til nye produkter) og mindre til energigjenvinning (forbrenning).

Les mer om ny avfallsordning på denne linken: Ny avfallsløsning 2019/2020

Ved ny avfallsløsning vil våre innbyggere få tre nye dunker (to i landkommunene). Dermed henter HRS disse type avfall hjemme hos våre innbyggere:

  • Matavfall (dunk med brunt lokk)
  • Papir, drikkkartong og pappemballasje (blått lokk)
  • Plastemballasje (lys grått lokk)
  • Glass- og metallemballasje (oransje lokk)
  • Restavfall/brennbart avfall (mørkegrått lokk)

Vi starter opp med ny avfallsløsning i våre landkommuner medio oktober 2019. I Narvik og Harstad starter vi opp med denne avfallsløsningen våren 2020. Mer informasjon om dette vil komme.

Bilparken vår

Vi har to typer renovasjonsbiler.

Baklaster – en bil hvor dunkene tømmes bak på bilen. Vi har baklastere med ett kammer og baklastere med to adskilte kammer. Her er det ofte en sjåfør pluss en renovatør som står bak på bilen og tar jobben med å tømme dunkene. Tømmes dunken med baklaster, plasseres dunk med håndtak til veien.

Sidelaster – en bil hvor en mekanisk arm tar tak i dunken og tømmer innholdet i en luke på toppen av bilen. Alle våre sidelastere har to kammer. Selv om det ser ut som alt avfall går i samme hull, så gjør det ikke det. På sidelastere er det kun en sjåfør på bilen, og tømming av dunk skjer maskinelt.
Tømmes dunken din med sidelaster, plasseres dunk med åpning mot veien/håndtak bort fra veien.

Se gjerne video som viser hvordan en sidelaster fungerer.

De fleste av våre biler har to fullstendig adskilte kammer i magen på bilen. Fordelen med å ha tokammer-biler er at vi kan hente flere typer avfall hos våre innbyggere, uten at disse blir blandet. På den måten blir det færre tømmedager for våre innbyggere. For vår del er det enklere å hente to typer avfall samtidig, og vi sparer miljøet ved å kjøre færre turer.

Ber vi våre innbyggere å sette fram to dunker til tømming samme dag, er det fordi vi kjører en bil med to kammer på gitte adresse. Er det kun en dunk som skal settes fram, kjører vi med en bil med bare ett kammer.

Slik ser en bil med to kammer ut inni.
Slik ser en baklaster ut med to adskilte kammer.
Sist oppdatert: 17. september 2019