Renovasjon i HRS

Det er innført kildesortering i for husholdningene i HRS. Det daglige avfallet skal sorteres i følgende avfallstyper; matavfall, papir/emballasjekartong, glass-/hermetikkemballasje og brennbart avfall.

Henteordning

I alle våre 8 eierkommuner henter vi fem fraksjoner hjemme hos våre innbyggere. Vi har matavfall (dunk med brunt lokk), papir og drikkekartong (blått lokk), plastemballasje (lyst grått lokk) og restavfall (dunk med mørkegrått lokk)

De fleste stedene henter vi avfallet med renovasjonsbil som har to kammer og som har en arm som kommer ut og tømmer dunken. Dunkene skal settes frem til vei tømmedag. Vi besøker de fleste husstandene hver 14. dag, men noen steder i Narvik og Harstad henter hver uke.

Renovasjonsforskriften

I renovasjonsforskriften, som godkjennes av våre eierkommuner, står det beskrevet hva vårt samfunnsoppdrag er. Det står også beskrevet hva som er HRS sine oppgaver og hva som er innbyggernes oppgaver i forbindelse med framsetting og tømming av avfallsdunker. Blant annet skal dunkene være tilgjengelig for HRS på tømmedag mellom klokken 06.00 -23.00.

Her kan du åpne pdf og lese hele renovasjonsforskriften.

Du finner også renovasjonsforskriften på Lovdata.no, via denne linken: Renovasjonsforskrift for kommunene til Hålogaland Ressursselskap IKS, Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik og Tjeldsund kommuner

Grovavfall levert til miljøstasjonene

Vi har etablert miljøstasjoner for levering av grovavfall. Det er innført et HRS kort som skal medbringes for levering, da ordningen gjelder for de som har betalt renovasjonsavgift. Avfallet skal sorteres på alle våre miljøstasjoner. Her kan du lese mer om din miljøstasjon.

Hjemmekompostering

For de som ønsker det er det mulig å kompostere matavfallet hjemme. Det kan gjøres på tradisjonelt vis med varmkompost binge, eller med for eksempel Bokashi.

I de aller fleste av våre eierkommuner vil det være mulig å få reduksjon i renovasjonsgebyret hvis man inngår en egen avtale om kompostering. Dunken til matavfall blir da tatt inn.

Sist oppdatert: 8. januar 2021