Henteordning

I alle våre 8 eierkommuner henter vi fem fraksjoner hjemme hos våre innbyggere. Vi har matavfall (dunk med brunt lokk), papir og drikkekartong (blått lokk), plastemballasje (lyst grått lokk), glass- og metallemballasje (oransje lokk) og restavfall (dunk med mørkegrått lokk).

De fleste stedene henter vi avfallet med renovasjonsbil som har to kammer og som har en arm som kommer ut og tømmer dunken. Dunkene skal settes frem til vei tømmedag. .

Grovavfall levert til miljøstasjonene

Vi har etablert miljøstasjoner for levering av grovavfall. Det er innført et HRS kort som skal medbringes for levering, da ordningen gjelder for de som har betalt renovasjonsavgift. Avfallet skal sorteres på alle våre miljøstasjoner. Her kan du lese mer om din miljøstasjon.

Hjemmekompostering

For de som ønsker det er det mulig å kompostere matavfallet hjemme. Det kan gjøres på tradisjonelt vis med varmkompost binge, eller med for eksempel Bokashi.

I de aller fleste av våre eierkommuner vil det være mulig å få reduksjon i renovasjonsgebyret hvis man inngår en egen avtale om kompostering. Dunken til matavfall blir da tatt inn.