Renovasjon i HRS

Det er innført kildesortering i for husholdningene i HRS. Det daglige avfallet skal sorteres i følgende avfallstyper; matavfall, papir/emballasjekartong, glass-/hermetikkemballasje og brennbart avfall.

Henteordning

I alle våre 11 eierkommuner henter vi matavfall (dunk med brunt lokk) og brennbart avfall (dunk med mørkegrått lokk). I de ni landkommunene henter vi også papir og emballasjekartong (dunk med blått lokk) hjemme.

De fleste stedene henter vi avfallet med renovasjonsbil som har to kammer og som har en arm som kommer ut og tømmer dunken. Dunkene skal settes frem til vei tømmedag. Vi besøker de fleste husstandene hver 14. dag, men noen steder i Narvik og Harstad henter hver uke.

Bringeordning – returpunkt

Glass-/hermetikkemballasje leveres til våre returpunkt som er plassert på strategiske steder i kommunene. Drikkekartong har hatt et eget returpunkt, men det tas bort da kartongen nå skal levres sammen med papiret. I Narvik og Harstad leveres papir/emballasjekartong til returpunkt, mens det i landkommunene hentes hjemme.

Ny innsamlingsløsning

Høsten 2019 innføres kildesortering av plastemballasje. I landkommunene gjøres dette samtidig med at det deles ut dunk til gass-/hermetikkemballasje. Det deles da også ut dunk til plastemballasjen. I Narvik og Harstad vil det fra høsten bli mulig å levere plastemballasjen til returpunkt.

Våren 2020 vil det også i Narvik og Harstad etableres henteordning for papir, plastemballasje og glass-/hermetikkemballasje. Det blir her delt ut tre dunker til husholdningene. Noen steder vil det bli etablert fellesløsninger og noen steder en kombinasjon med egne dunker for noen avfallstyper og levering av andre til fellesløsninger. Det vil være der det er tettbebygd og trange gater.

Det er også mulig å dele dunk med naboen.

Grovavfall levert til miljøstasjonene

Vi har etablert miljøstasjoner for levering av grovavfall. Det er innført et HRS kort som skal medbringes for levering, da ordningen gjelder for de som har betalt renovasjonsavgift. Avfallet skal sorteres på alle våre miljøstasjoner. Her kan du lese mer om din miljøstasjon.

Hjemmekompostering

For de som ønsker det er det mulig å kompostere matavfallet hjemme. Det kan gjøres på tradisjonelt vis med varmkompost binge, eller med for eksempel Bokashi.

I de aller fleste av våre eierkommuner vil det være mulig å få reduksjon i renovasjonsgebyret hvis man inngår en egen avtale om kompostering. Dunken til matavfall blir da tatt inn.

Sist oppdatert: 17. september 2019