Fra 2020 er det forbudt å bruke fossil oljefyring i Norge? Miljødirektoratet oppfordrer derfor at alle oljetanker som ikke lengre brukes, tømmes og fortrinnsvis graves opp.

Hvorfor må de graves opp?

Miljødirektoratet har estimert at det i dag er om lag 270.000 nedgravde oljetanker i Norge. De fleste av disse ble gravd ned for mange år siden, og den gjennomsnittlige levetiden på en oljetank (enten den er laget av plast eller stål) er i ferd med å gå ut. Det betyr at sjansen for at det skal gå hull på tanken og innholdet skal sive ut i grunnen, er stor.

Har man ikke fått oljetanken ordentlig tømt (av et profesjonelt firma), er det som regel mellom 100 – 300 liter olje igjen på tanken. Går det hull på tanken, kan dette sive ut i grunnen. I verste fall vil dette trekke ned og forurense jordsmonn, grunnvann og husets grunnmur. Hvis dette skjer, må huset som regel rives og hele grunnen må miljøsaneres.

Hvem er ansvarlig?

Det er huseier som er ansvarlig dersom det går hull på en oljetank og dette forurenser. Det er også huseier som er ansvarlig, selv om huseier nettopp har kjøpt eiendommen og ikke visste om oljetanken. Dette gjelder også oljetanker som ikke er nedgravde.

De aller fleste forsikringsselskaper dekker ikke forurensning fra oljetanker. Derfor blir huseier personlig økonomisk ansvarlig dersom en oljetank lekker og forurenser.

Eksempler viser at oljeskade på hage og jordsmonn kan koste rundt 200.000 kroner og oppover. Skulle det bli skader på bolig, viser eksempler på at kostnaden fort er 600.000 og oppover.
Er grunnmuren infisert og boligen må rives, kan kostnadene komme på flere millioner. Skulle man være riktig uheldig at oljen har forårsaket skade på naboen eiendom, bolig eller i kommunens avløpsnett, kan man risikere å måtte betale for alle de skadene oljen fra din eiendom har påført andre. (kilde: oljefri.no)

Hvordan fjerne en oljetank?

Å gjøre hele jobben selv, er ingen god ide nettopp fordi forsikringsselskapene ikke dekker dette. Bruker man imidlertid fagfolk, har disse forsikringspapirene i orden og fikser eventuelle forurensninger.

Vi bruker vår samarbeidspartner Perpetuum til jobben. Ta gjerne kontakt med oss, så sørger vi for at jobben blir gjort på godkjent måte.

I tillegg krever vi, Hålogaland Ressursselskap, et gassfrisertifikat fra alle som ønsker å levere en oljetank. Denne får du kun ved at profesjonelle firma tømmer og vasker oljetanken.
HRS tar ikke imot oljetanker hvor eier ikke kan framlegge et slikt sertifikat.

Så hvordan går man fram?
  • Finn informasjon om oljetanken din. Det viktigste er alder, størrelse, hvor den befinner seg og hvilket materiale den er laget av og eventuelt tidspunkt for siste tilstandskontroll.
  • Bestem om du skal gjøre deler av jobben selv, eller om du skal få et firma til å gjøre alt.
  • Send en prisforespørsel til flere firma. Du bør bruke et firma med sertifisert mannskap til rensing og gassmåling av tanken. Da kan du bevise for avfallsstasjonen at oljetanken er ren – og ikke lenger utgjør noen miljøfare når den leveres inn der. Firmaet bør også ha kjøretøy som er godkjent for å frakte farlig gods på vei.
  • Firmaet finner oljetanken og graver den frem. Tanken tømmes, renses (og gassmåles) før den etter dette kan fraktes til et godkjent mottak. I de aller fleste tilfellene er du forpliktet til å både rense og fjerne oljetanken, men i noen tilfeller – hvis oljetanken er vanskelig å komme til – kan du søke kommunen om dispensasjon fra fjerningen. Oljetanken skal likevel tømmes og renses, og påfyllingsrøret ødelegges eller fjernes.
  • Gi beskjed til kommunen om at oljetanken er sanert. Firmaet er pålagt å gjøre dette for deg, men det er du som har det endelige ansvaret for å sørge for at det er gjort.
Mer informasjon

For å få mer informasjon om oljetanker, ta kontakt med din kommune.

Nyttige nettsider med mengder av informasjon: