HRS Metallco AS har blybarrer for salg. Disse leveres i ca. 25 kg per stk.

Blybarrer brukes ofte som lodd i forskjellige konstruksjoner. Eksempelvis som lodd i kjølen på båter.

Ta kontakt for mer informasjon.