Vi har flere typer avfall i hjemmet. De vanligste typene hverdagsavfall er matavfall, restavfall, papir/kartong, glass- og metallemballasje og plastemballasje.
I tillegg er det også en god del farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall. Annet avfall sorteres og leveres på din nærmeste miljøstasjon.

Men hva er egentlig alle disse typene avfall og hva blir det til når vi gjenvinner det? Klikk på ikonene under for å lære mer om kildesortering.

Last ned vår sorteringsguide her.

Download our recycling guide in english here.

Lurer du på hvordan du skal sortere?
Gjennom søkefeltet til Sortere.no kan du søke på ting, type avfall eller hvordan sorteringen gjøres i din kommune.

Klikk på ikonene under for å lese mer om de forskjellige typene avfall