Ansatte

Adm. Direktør
Narvik
Økonomisjef
Narvik
Administrasjonssjef
Narvik
Miljø- og utviklingssjef
Narvik
Daglig Leder
Narvik
Daglig Leder
Harstad
Konst. daglig leder og Markedssjef
Narvik
Konserncontroller
Narvik
Driftssjef
Harstad
Driftssjef
Narvik
Avdelingsleder
Tromsø
Produksjonsleder
Narvik
Logistikkleder
Narvik
Salgssjef
Narvik
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt
Narvik
Driftsleder miljøstasjoner
Narvik
Driftsleder miljøstasjoner
Harstad
Driftsleder logistikk
Harstad
Prosjektleder drift og anlegg
Harstad
Prosjektleder drift og anlegg
Narvik
Prosjektleder salg og marked
Harstad
Prosjektleder bygg og anlegg
Narvik
Prosjektleder felles avfallsløsninger
Harstad
Prosjektleder digitalisering og ressursstyring
Narvik
Prosjektleder teknisk infrastruktur
Narvik
Driftsingeniør
Narvik
Logistikkingeniør
Harstad
HMSK-leder
Narvik
Salgsrådgiver
Harstad
Salgsrådgiver
Narvik
Salgsrådgiver
Narvik
Økonomirådgiver
Narvik
Rådgiver
Narvik
Seniorrådgiver - bedriftskunder
Harstad
Kunderådgiver - fagansvarlig Kundeservice
Narvik
Kundekonsulent
Narvik
Økonomikonsulent
Narvik
Salgskonsulent
Narvik
Trainee – Datateknikk/digitalisering
Narvik
Logistikk-koordinator
Narvik
Salgs - og servicemedarbeider
Narvik
Salgs - og servicemedarbeider
Harstad
Økonomimedarbeider
Harstad
Vektoperatør
Narvik
Sikkerhetsrådgiver farlig avfall
Harstad
Formann
Tromsø
Formann
Harstad
Formann
Narvik
Adm. sekretær
Narvik
Miljøsjef
Narvik