Ansatte

Adm. Direktør
Narvik
Økonomisjef
Narvik
Administrasjonssjef
Narvik
Miljø- og utviklingssjef
Narvik
Daglig Leder
Narvik
Daglig Leder
Harstad
Daglig Leder
Narvik
Konserncontroller
Narvik
Logistikksjef
Narvik
Anleggssjef
Narvik
Avdelingsleder
Narvik
Avdelingsleder
Tromsø
Produksjonsleder
Narvik
Produksjonsleder
Harstad
Transportleder
Narvik
Ressursansvarlig - innsamling og logistikk
Narvik
Salgssjef
Narvik
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt
Narvik
Driftsleder miljøstasjoner
Narvik
Driftsleder miljøstasjoner
Harstad
Prosjektleder drift og anlegg
Harstad
Prosjektleder salg og marked
Harstad
Prosjektleder digitalisering og ressursstyring
Narvik
Prosjektleder teknisk infrastruktur
Narvik
Driftsingeniør
Narvik
Logistikkingeniør
Harstad
HMSK-leder
Narvik
Salgsrådgiver
Narvik
Salgsrådgiver
Harstad
Økonomirådgiver
Narvik
Rådgiver
Narvik
Fagrådgiver - felles avfallsløsninger
Harstad
Fagrådgiver – bygg og eiendomsforvaltning
Harstad
Seniorrådgiver - bedriftskunder
Harstad
Kundekonsulent
Narvik
Kundekonsulent
Narvik
Kundekonsulent
Narvik
Økonomikonsulent
Narvik
Logistikk-koordinator
Narvik
Salgs - og servicemedarbeider
Harstad
Økonomimedarbeider
Harstad
Vektoperatør
Narvik
Formann
Narvik
Formann
Narvik
Formann
Narvik
Formann
Tromsø
Formann
Harstad
Adm. sekretær
Narvik
Miljøsjef
Narvik