Eirik Johansen
Administrerende direktør
Narvik
Sven Rindstad
Økonomisjef
Narvik
Andreas Stellander
Administrasjonssjef
Narvik
Line Dalhaug
Miljø- og utviklingssjef
Narvik
Tore Nysæter
Daglig leder HRS Husholdning
Narvik
Rune Rasmussen
Daglig leder HRS Metallco
Harstad
Lise Janita Hansen
Daglig leder HRS Miljø
Narvik
Eirik Teistum
Konserncontroller/forretningsutvikler
Narvik
Tonje Thune
Kommunikasjonssjef
Narvik
Christian Knaak-Gibbe
Logistikksjef
Narvik
Jarl-Martin Andersen
Anleggssjef
Narvik
Espen Bakke Gusjås
Salgssjef
Narvik
Håvard Lian Kleiving
Produksjonssjef
Narvik
Eirik Karlsen
Markedssjef HRS Metallco
Harstad
Monica Hansen
Avdelingsleder HRS Metallco
Tromsø
Kent Harald Andersen
Avdelingsleder HRS Metallco
Harstad
Jostein Høvik
Avdelingsleder HRS Metallco
Narvik
Marlene Carlsen
Økonomileder HRS Miljø
Narvik
Caroline Thunberg
Økonomileder HRS Metallco
Harstad
Kjell André Eide
HMSK-leder
Narvik
Finn Erik Johansen
Produksjonsleder
Harstad
Frode Larsen
Transportleder
Narvik
Wiggo Nilsen
Driftsleder miljøstasjoner
Harstad
Hans Kristian Olsen
Driftsleder miljøstasjoner
Narvik
Mats-Levi Olsen
IKT-leder
Narvik
Gerard Zuidhoek
Prosjektleder teknisk infrastruktur
Narvik
Torje Farbu Johansen
Prosjektleder digitalisering
Narvik
Per-Helge Aspenes
Ressursansvarlig - innsamling og logistikk
Narvik
Jørgen Ingvald Johansen
Logistikkingeniør
Harstad
Tor-André Olsson
Driftsingeniør
Narvik
Robert Mikaelsen
Materiell- og lageransvarlig
Narvik
Arne Uhre
Seniorrådgiver bedriftskunder
Harstad
Ståle Reinholtsen
Salgsrådgiver
Narvik
Ted Pedersen
Salgsrådgiver
Narvik
Terje Ørnsrud
Fagrådgiver - bygg og eiendomsforvaltning
Harstad
Anne Mette Arntzen
Økonomirådgiver
Narvik
Anne Næss
Økonomirådgiver
Narvik
Britt Laila Aspenes
Kundekonsulent (Teamleder kundeservice)
Narvik
Vibeke Janson
Kundekonsulent
Narvik
Tone Cesilie Hansen
Kundekonsulent
Narvik
Atle Kolbeinsen
Vektoperatør/logistikkonsulent
Narvik
Oda Jentoft
Logistikkonsulent
Narvik
Søren Hansen
Fagrådgiver - felles avfallsløsninger
Harstad
Kristin Heitman
Økonomimedarbeider
Harstad
Jorun Bøe Simonsen
Logistikkmedarbeider
Narvik
Nina Utnes
Salgs- og servicemedarbeider
Harstad
Cathrin Hansen
Sikkerhetsrådgiver/Fagansvarlig farlig avfall
Harstad
Bjørn Thomas Mathisen
Formann/skiftleder
Narvik
Bjørnar Amundsen
Formann (sjåfør)
Narvik
Even André Nygård
Formann (sjåfør)
Harstad
Stig Anders Lind
Formann HRS Metallco
Harstad
Steffen Forfang
Formann HRS Metallco
Tromsø
Humlix Humle
Miljøsjef
Narvik