Ansatte

Adm. Direktør
Narvik
Økonomisjef
Narvik
Administrasjonssjef
Narvik
Utviklingssjef
Narvik
Daglig Leder
Narvik
Daglig Leder
Harstad
Daglig Leder
Narvik
Konst. daglig leder
Harstad
Markedssjef
Narvik
Prosjektleder bygg og anlegg
Narvik
Økonomileder næring
Narvik
Driftssjef
Harstad
Driftssjef
Narvik
Avdelingsleder
Harstad
Avdelingsleder
Tromsø
Produksjonsleder
Narvik
Salgssjef
Harstad
Driftsleder miljøstasjoner
Narvik
Driftsleder miljøstasjoner
Harstad
Driftsleder innsamling
Narvik
Driftsleder innsamling
Harstad
Driftsleder logistikk
Harstad
Prosjektleder
Tromsø
HMSK-leder
Narvik
Salgsrådgiver
Harstad
Salgsrådgiver
Narvik
Økonomirådgiver
Narvik
Kommunikasjonsrådgiver
Narvik
Seniorkonsulent
Narvik
Kundekonsulent
Narvik
Økonomikonsulent
Narvik
Salgskonsulent
Harstad
Salgskonsulent
Narvik
Salgskonsulent
Harstad
Trainee bygg og anlegg
Narvik
Logistikk-koordinator
Narvik
Salgs - og servicemedarbeider
Harstad
Salgs - og servicemedarbeider
Narvik
Økonomimedarbeider
Harstad
Vektoperatør
Harstad
Vektoperatør
Narvik
Kontaktperson bilvrak
Tromsø
Sikkerhetsrådgiver farlig avfall
Harstad
Skiftleder
Narvik
Formann
Harstad
Formann
Tromsø
Formann
Narvik
Formann
Narvik
Adm. sekretær
Narvik