Ansatte

Adm. Direktør
narvik
Økonomisjef
narvik
Administrasjonssjef
narvik
Utviklingssjef
narvik
Daglig Leder
narvik
Daglig Leder
harstad
Daglig Leder
narvik
Avdelingsleder
harstad
Avdelingsleder
harstad
Avdelingsleder
tromso
Salgssjef
harstad
Salgssjef
narvik
Økonomileder næring
narvik
Produksjonsleder
narvik
Logistikkleder
narvik
Driftsleder miljøstasjoner
harstad
Driftsleder innsamling
narvik
Driftsleder innsamling
harstad
Driftsleder logistikk
harstad
Driftsleder logistikk
narvik
Prosjektleder bygg og anlegg
narvik
Prosjektingeniør
narvik
HMSK-rådgiver
narvik
Salgsrådgiver
harstad
Salgsrådgiver
narvik
Økonomirådgiver
narvik
Informasjonskonsulent
narvik
Seniorkonsulent
narvik
Kundekonsulent
narvik
Økonomikonsulent
narvik
Salgskonsulent
harstad
Salgskonsulent
narvik
Salgs- og markedskoordinator
tromso
Salgs - og servicemedarbeider
harstad
Salgs - og servicemedarbeider
narvik
Salgs - og servicemedarbeider
narvik
Økonomiarbeider
harstad
Vektoperatør
harstad
Vektoperatør
harstad
Vektoperatør
narvik
Kontaktperson bilvrak
tromso
Sikkerhetsrådgiver farlig avfall
harstad
Formann
tromso
Formann
harstad
Formann
narvik
Formann
narvik
Adm. sekretær
narvik