Mottak av kjøretøy

HRS Metallco AS er godkjent mottak for bilvrak og andre utrangerte kjøretøy. Hos oss blir kjøretøyene miljøsanert etter gjeldende krav før de sendes videre til gjenvinning. HRS Metallco tar imot alle typer kjøretøy, og fra 01.01.18 tar vi også imot campingvogner, campingbiler, mopeder, motorsykler og lastebiler.

Før du vraker kjøretøyet

 • Kjøretøyet må ha hel ramme og chassisnummer (understellsnummer) må være synlig.
 • Kjøretøy må være ryddet for avfall.
 • Bilvrak kan inneholde fem ekstra hjul

Når du skal vrake kjøretøyet, må du ha med dokumentasjon på kjennemerke og understellsnummer. Alternativt kan du ha med kvittering på innleverte skilter fra Statens Vegvesen.

Den som leverer kjøretøyet, må framvise gyldig dokumentasjon. Vrakpant utbetales vanligveis normalt etter 5 virkedager fra Skatteetaten.

Vi kan hente kjøretøyet ditt

HRS Metallco tilbyr henting av kjøretøy. Prisen for henting er avhengig av avstand fra anlegget til hentestedet. Minstepris 1.500,- pr kjøretøy. Ta kontakt for å avtale henting av kjøretøy.

Gjeldende vrakpantsatser

Personbil under 3.500kgkr 3 000
Campingvognkr 3 000
Moped, motorsykkelkr 500
Lastebil, trekkbilkr 5 000
Snøscooterkr 3 000

Les mer om satser for vrakpant på skatteetatens nettsider: Skatteetatens satser for vrakpant

Vrak kjøretøyet med god samvittighet

På bildet fjerner og tømmer en av HRS Metallco sine ansatte et kjøretøy for miljøstadelige væsker, som drifstoff, kjøleveske og liknende.
Vi sørger for at miljøskadelige væsker og deler fjernes før kjøretøyet går i pressa.

Vårt nye og moderne behandlingsanlegg sørger for å miljøsanere kjøretøyet på best måte. Alle anlegg for mottak av vrakbiler er underlagt strenge regler fra myndighetene.

Saneringsanlegget vårt bruker den nyeste og beste teknologien for å tømme bilen for miljøfarlige væsker som olje, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, osv. Batteri, katalysatorer og dekk blir også fjernet. Alt blir samlet opp i egne beholdere og sendt til gjenvinning eller destruksjon på offentlig godkjente mottak.

Etter at bilen er sanert havner den i vårt fragmenteringsanlegg som kutter den opp i små deler. Fragmenteringsanlegget sørger for å sortere delene i så mange ulike fraksjoner som mulig slik at de kan brukes på nytt som råvarer i industrien.

Ofte spurte spørsmål

 • Hvilke biler er vrakpantberettiget?
  • Kjøretøy registrert etter 1. Januar 1977 er vrakpantberettiget. Buss over 6 meter, tilhenger, traktor og ATV er ikke vrakpantberettiget.
 • Hvor komplett må bilen være for å få utbetalt vrakpant?
  • Alt som kan skrus av bilen kan være fjernet. Tak, bakskjermer eller andre bærende deler av chassis kan ikke være skåret bort. Bilen må ikke være delt i to. Alt søppel må være fjernet. Chassisnumer må være lesbart.
 • Kan jeg vrake en utenlandsregistrert bil?
  • Det er ingen vrakpant på utenlandske biler, men vi kan ta i mot vederlagsfritt dersom:
   • Bilen er hel
   • Chassisnummeret er på bilen.
   • Bileier har innhentet tillatelse til vraking fra tollmyndigheter.
 • Selger dere bruke bildeler?
  • Det er dessverre ikke mulighet til å kjøpe bruke bildeler hos oss.
Sist oppdatert: 4. oktober 2019