Mange bedrifter har dokumenter med sensitiv informasjon, som for eksempel personopplysninger. Kommer slike dokumenter på avveie, kan det få store konsekvenser for bedriften.

Innsamling av dokumenter

HRS Miljø AS har flere løsninger for innsamling av sensitive dokumenter, alt etter kundens behov. Våre beholdere er plomberte med en slisse for innkast. Ved tømming blir innholdet sendt til sikker makulering ved våre anlegg.

Gjenvinning

Papiret fra makulering blir sendt til gjenvinning og blir til nytt papir. Papirproduksjonen lager papir av forskjellig kvalitet. Ved å bruke returpapir kan man lage samme eller lavere kvalitet enn det hadde i utgangspunktet. Det er estimert at ca. 80 prosent av det innsamlede papiret blir til nye produkter. De resterende 20 prosentene består ofte av stifter, plast, slam med trykksverte ol. Dette blir sendt til energigjenvinning.

Vi har et samarbeid med Norsk Makulering.