Har dere kontroll på farlig avfall i din bedrift? Det er nemlig svært strengt regelverk for både oppbevaring og behandling av farlig avfall. For å unngå at de stoffene i farlig avfall kommer ut i naturen, må de samles inn og behandles at et godkjent anlegg.

Hva er farlig avfall?

Det er mye som betegnes som farlig avfall. Felles for disse er at de kan forårsake store konsekvenser om de havner i naturen. Eksempler på farlig avfall kan være batterier, maling, sparepærer, olje- og fettavfall, impregnert trevirke med mer.

Hvem er ansvarlig?

Ansvaret for farlig avfall ligger hos de som produserer farlig avfall. Farlig avfall skal leveres hos mottaksanlegg som har tillatelse for håndtering av slikt avfall. Alle bedrifter som har farlig avfall, skal også levere dette til mottaksanlegg minst en gang pr år.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med vanlig avfall eller andre typer farlig avfall.

Som avfallsprodusent er det forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, eller avfallsforskriften kapittel 11 som du som bedrift plikter å overholde.

Link til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) på lovdata.no. 

Kort oppsummert betyr dette at du må sørge for:

 • Sikker oppbevaring
  Avfallet skal oppbevares og lagres på en slik måte at det ikke kan føre til skade eller forurensning.
 • Levering av farlig avfall til godkjent mottak
  Produserer din bedrift mer enn 1 kg farlig avfall pr år, har dere en innleveringsplikt. Husk at som avfallsprodusent er dere ansvarlig for farlig avfall helt til det er levert til et godkjent mottak, for eksempel Hålogaland Ressursselskap.
 • Deklarering av farlig avfall til godkjent mottak.
  Deklarasjonsplikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og 16. Det innebærer at du som avfallsprodusent må fylle ut deklarasjonsskjema. Skjemaet skal inneholde opplysninger om:
  – Hvem har produsert avfallet
  – Type og mengde farlig avfall
  – Transportklassifisering

Via denne lenken kan du gå rett til hjemmesiden for avfallsdeklarering for å deklarere avfall for din bedrift: avfallsdeklarering.no

Hva skjer om man velger å ikke innrette seg etter kravene?

Fylkesmannen foretar jevnlig kontroller på virksomheter og sørger for at de følger gjeldende regelverk. Dersom din bedrift får pålegg om utbedring, plikter dere å rette opp avvikene innenfor gitt frist. Utbedringen skal også dokumenteres for Fylkesmannen.

Å ikke følge lover og regler om håndtering av farlig avfall er straffbart og du kan bli personlig straffeforfulgt. Man kan med andre ord ikke si at man trodde alt var i orden. Når det kommer til farlig avfall, er stikkord gode rutiner, god oversikt og god kontroll.

Vi kan bistå din bedrift

Hålogaland Ressursselskap er godkjent mottak for farlig avfall. Vi har kvalifiserte ansatte som jobber med farlig avfall. Våre rådgivere kan også bistå med å finne systemer til din bedrift, som sørger for at farlig avfall blir oppbevart riktig og forskriftene blir overholdt.

Vi kan også bistå med hjelp til deklarering av farlig avfall.