Enkelte typer avfall er ofte svært voluminøst, uten at det er mye vekt. Kapasiteten ved å bruke en vanlig beholder på slikt avfall, betyr derfor oftere tømming og økte transportkostnader for bedriften. For å spare miljøet og ekstra transportutgifter, kan derfor en presse være løsningen. Den vil komprimere avfallet, slik at det frigjør arealer og lagerplass.

Våre presser er utviklet og framstilt etter EN16500-standarde, som betyr at sikkerhet er i fokus. Bruker er derfor godt beskyttet og trygg under betjening av pressen.

Avfall som egner seg i presser:

  • Plast
  • Bølgepapp