Avvik

Alle våre kunder er viktige for oss. Derfor er vi opptatte av at våre kunder til en hver tid er fornøyde med oss og at den avfallsløsningen de har fungerer optimalt.

Hvordan gi tilbakemelding

Vi jobber hver dag for å bli ennå bedre på det vi jobber med. Vi holder oss oppdatert på avfallsløsninger, ser at logistikken fungerer på best mulig måte og at kundene våre opplever at sortering på arbeidsplassen har en fin flyt og er nyttig.

For å bli bedre setter vi pris på tilbakemelding fra våre kunder når noe fungerer, men spesielt når noe ikke fungerer optimalt. Hver gang vi opplever at noe ikke fungerer, eller at vi får tilbakemelding på at noe ikke fungerer, fører vi avvik i våre systemer. Et eksempel på avvik fra vår side kan være at dunkene ikke er klargjort for tømming. Et eksempel på avvik fra kundens side kan være at beholder er ødelagt.

Håndtere avvik

Opplever du et avvik, fortell oss det. Har du mulighet til å legge ved foto eller annen dokumentasjon som viser til avviket, setter vi også pris på det.

HRS Miljø AS har gode interne avviksystemer og rutiner for å behandle avvik. Våre kunder skal ikke være redd for å si ifra til oss om noe ikke er som det skal. Vi kan alle gjøre feil, men det viktigste er at vi lærer av det via tilbakemeldinger fra våre kunder. Kun da kan vi vokse og bli ennå bedre på det vi jobber med og kunne gi våre kunder en ennå bedre helhetsopplevelse.

Sist oppdatert: 11. september 2019