Samarbeidspartnere

For å gi våre kunder et bredt tilbud, har vi gode samarbeidspartnere i ryggen. Dette gjelder både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører:

Det gode samarbeidet vi har utviklet, sørger ikke bare for at våre kunder får en komplett kundeopplevelse hos oss. Den sørger også for at vi kan få gode avtaler på våre nedstrømsløsninger (leverandører som viderebehandler avfallet). HRS lever etter at vi har et grensesprengende miljøarbeid, og tror at vi sammen står sterkere for våre kunder.

HRS – en del av Returagruppen

HRS Miljø AS er deleier og franchisetaker i Retura Norge AS. Retura er Norges ledende leverandør av bærekraftige og kostnadseffektive avfallsløsninger. Retura har et komplett tilbud av avfallstjenester via sin unike landsdekkende kjede av  leverandører.  

HRS- en del av Rekom

HRS Miljø AS er deleier i Rekom AS. Rekom er et ledende selskap innen material- og energigjenvinning, som tilbyr transport og avsetning i samarbeid med sluttbehandlingsanlegg både nasjonalt og internasjonal.

HRS – en del av Perpetuum

HRS Miljø AS har et gjensidig eierskap med Perpetuum mobile. Perpetuum er en av Nord-Norges største privateide avfallsaktør og jobber med ordinært og farlig avfall, slamsuging- og industri, sanering og riving samt kurs og rådgivning.

Samarbeidet med Perpetuum sørger for at vi kan tilby våre kunder en komplett avfallsløsning.

Sist oppdatert: 17. september 2019