500 - Aluminium
Aluminium ren tråd

Ren, ulegert trås. Fritt for fett, jern og andre forurensninger. Min. 99.7%.

503 - Aluminium
Aluminium elektro

Som skinner og trafo.plater. Min 99.5%

510 - Aluminium
Aluminium offset

Fritt for papir, plast, jern og andre forurensninger. Bestående av legering 1050. Legering 3003 med Mn. sorteres separat.

511 - Aluminium
Aluminium ren profil Al Mg Si 0.5

Fritt for jern, lakk, plast og andre forurensninger. Eloksert materiale aksepteres.

512 - Aluminium
Aluminium ren profil Al MD Si 1

Fritt for jern, lakk, plast og andre urenheter.

513 - Aluminium
Aluminium profil med lakk. Al Mg Si 0.5

Fritt for jern, plast og andre urenheter

514 - Aluminium
Aluminium profil med lakk og plast og plast Al Mg Si 0.5

Fritt for jern og andre urenheter

515 - Aluminium
Aluminium nytt klipp, pressbart

Fritt for Zn/Cu legert materiale.

521 - Aluminium
Aluminium gammel valset

Maks 2% Fe.

430 - Aluminium
Aluminium støp, 2% Fe

Fritt for urenheter. Maks 2% olje og fett.

541 - Aluminium
Aluminium blandet spon

Fritt for andre jern og metaller. Maks Pb 0.3%, Zn 2% og Sn 0.1%
Maks 5% olje og fuktighet. Innhold fra 5-20% vil bli trukket fra vekten, innhold utover 20% må avtales spesielt.

542 - Aluminium
Aluminium sink legert spon

550 - Aluminium
Aluminium/ kobberkjøler

Fritt for messing, jern og andre forurensninger

552 - Aluminium
Feral line

Aluminium inneholder anslås. Norm er 67%. Linen skal leveres i kveil eller på trommel.

1 - Batteri
Batterier

Blybatteri – for eksempel bilbatterier og truckbatteri

710 - Bly
Bly, rent

Som plater og kabelarmering Fritt for jern, fett, tjære og andre urenheter.

712 - Bly
Bly, urent

spesifiseres

2 - EE Avfall
Større enheter

Eksempel trafoer, ventilasjonsanlegg, varmtvannsberedere, verktøymaskiner ol

300 - Kobber
Urene fraksjoner

3. sortering: 
Andre urene kobberfraksjoner. Spesifiseres.

301 - Kobber
Kobberrør

3.sortering: 
Kobberrør med plast og/eller koblinger

304 - Kobber
Ren kobber

1. sortering: 
Ren kobber, elektrokvalitet. 
Eksempler: Skinner, ren tråd

310 - Kompleksjern
Kobber sams

2. sortering: Kobber som rene rør, plater, tynn brent tråd og 1. sort med forurensninger. Fritt for lakk, bly, messing og jern. Fritt for vesentlige forurensninger. Min. kobberinnhold 97.5%.

130 - Kompleksjern
Kompleksjern

Kompleksjern er sammensatte enheter, bestående hovedsakelig av jern og metaller. Eksempler: Sykler, gressklippere, trillebårer eller traktorer.

400 - Messing
Rødgods

Fritt for materiale med høy blyinnhold, jern, Al. Basis er RG 5 (Cu 84% - Sn 4%)

401 - Messing
RG 5 spon

Fritt for urenheter som andre bronselegeringer, aluminium, messing og jern. Andel av fuktighet bør estimeres.

402 - Messing
Tambak

Fritt for jern og andre urenheter. Innhold: kobber 85%, Sink 15%. Fritt for jern og andre urenheter. Andel av fuktighet estimeres.

410 - Messing
Messing bolt

Bestående av boltkapp eller materiale som er maskinert ut ifra bolt. Fritt for andre metaller og urenheter. Kobberinnhold min. 58%.

411 - Messing
Messing klipp

Nytt blankt plateklipp, fritt for urenheter. Kobberinnhold min. 63%

412 - Messing
Messing – hylser

Rene hylser, fritt for brente hylser, samt jern og andre urenheter. Innhold Cu 70% - Zn 30%.

413 - Messing
Messing/kobber – radiatorer, fritt for jern

Hvis jern skal dette merkes

414 - Messing
Messingkjølere

Fritt for andre metaller og jern. Hvis jern må dette spesifiseres.

415 - Messing
Messing blandet

Spesifiseres

417 - Messing
Messing – blandet spon

Spesifiseres

600 - Nikkel- / Krom-legering
Rustfritt stål

Krav til innhold – Cr 18%, Ni 8%
Fritt for jern og andre forurensninger.

602 - Nikkel- / Krom-legering
Syrefast stål

Krav til innhold – Cr 18%, Ni 10%, Mo 2%
Fritt for jern og andre forurensninger.

607 - Nikkel- / Krom-legering
Kromstål

Cr.innhold spesifiseres

700 - Sink
Sink

701 - Sink
Sinkanoder med jern

122 - Skrapjern
Skrapjern

Skrapjern (jernbjelker, jernkonstruksjoner, plater, rør or gliknende) Fritt for urenheter som treverk, gummi og plast.