Vi tar også på oss små og store rivningsoppdrag, som eksempelvis tankanlegg, mastanlegg, trafoer og liknende.

Oppdragene utføres alltid i henhold til gjeldende interne prosedyrer  i HRS Metallco AS og øvrige myndighetskarv.

For mer informasjon og befaring av rivingsprosjekter, ta kontakt.