Alle fakturaer til HRS-konsernet må stilles til korrekt datterselskap. Dersom du er usikker på hvilket selskap fakturaen skal stilles til, ber vi deg om å ta kontakt med bestiller av tjenesten slik at vi får det korrekt.

Faktura som EHF

HRS ønsker primært å motta alle fakturaer elektronisk. Vårt selskap er registrert i ELMA-registeret som mottaker av faktura som EHF med følgende organisasjonsnummer:

  • 959 019 126 – Hålogaland Ressursselskap IKS
  • 992 707 607 – HRS Husholdning AS
  • 986 187 596 – HRS Miljø AS
  • 974 683 466 – HRS Metallco AS
  • 994 516 388 – HRS Metallco Eiendom Tromsø AS

Faktura per e-post

Sekundært kan faktura sendes per e-post til:

Postadresse

Dersom leverandøren ikke har mulighet til å benytte en av de to ovenstående metodene, kan vi motta faktura per post.

Hålogaland Ressursselskap IKS, HRS Husholdning AS og HRS Miljø AS har følgende postadresse:

Djupvikveien 21, 8519 Narvik

HRS Metallco og HRS Metallco Eiendom AS har følgende postadresse:

Skavdalsveien 6, 9409 Harstad