Papir, drikkekartong og pappemballasje

Hva kan sorteres som papir?

Bølgepapp har lag med bølger mellom to lag papir. Bølgepapp leveres kostnadsfritt hos HRS.

Papir, drikkekartong og pappemballasje/kartong kan sorteres sammen.

Bølgepapp, altså esker som har et mellomlag med bølger, kan ikke sorteres sammen med papir, drikkekartong og pappemballasje. Dette er fordi gjenvinningprosessen er litt ulik fra papir og kartong, og derfor kan de ikke blandes.

Ja, takk- papir, drikkekartong og pappemballasje

 • Aviser
 • Magasiner
 • Reklame
 • Pappkartong (uten bølger i mellomlag)
 • Drikkekartong
 • (husk returkartonglotteriet – se lengre ned)
 • Kraftpapir

Bølgepapp – lever på kundetorg

 • Pappesker med bølger i mellomlag
 • Pizzaesker med bølger i mellomlag
 • Flytteesker

Nei, takk

 • Julegavepapir
 • Glanset pakkepapir
 • Bakepapir
 • Tilgriset papir
 • Våt papir, emballasje eller bølgepapp
 • plastemballasje

Usikker på om noe kan sorteres som papir eller plast?

Ta krølle-/riveresten. Er det lett å rive, er det ofte papir. Krøller du emballasjen sammen og den lett spretter ut igjen, er det ofte plastemballasje. Forblir den krøllete, er det ofte papir.

Hvorfor er det noe papir som ikke kan sorteres som papir?

Glanset julegavepapir og gavepapir er eksempler på papir som kan ikke sorteres som papir og må kastes i restavfall. Papiret inneholder mye fargestoffer og leire, som gjør at papiret ikke egner seg for gjenvinning.

Det er også grunnen for at man ikke skal brenne julegavepapir. Når det brennes frigis det endel miljøgifter, som man verken vil ha ute eller inne i stua si.

Har du glanset papir, pakk det i en gjennomsiktig avfallsekk og lever det hos oss. Papiret vil sendes som restavfall og brennes i Kiruna. Men her passer man på at miljøgiftene ikke kommer ut i naturen under forbrenningsprosessen.

Returkartonglotteriet

Vil du vinne 10.000 eller 100.000 kroner? Da må du gjøre følgende med dine drikkekartonger.

Hvert år deles det ut premier for 1,6 millioner kroner til vinnere av returkartonglotteriet.
 • Skyll drikkekartongene dine og sett de til tørk (du trenger ikke ta av skrukorken)
 • Brett minst seks kartonger inn i en drikkekartong (for skolemelkkartonger gjelder fire kartonger i en femte kartong)
 • Skriv på navn og telefonnummer
 • Lever drikkekartongkubben inn sammen med papir eller på egne returpunkt for drikkekartong.

Drikker du lite melk, juice eller liknende? Du kan også levere inn enkeltkartonger, men er da med i trekning om 10.000 kroner og ikke 100.000 kroner.

Alle kan være med i returkartonglotteriet. Privatpersoner, skole, barnehager, idrettslag, organisasjoner etc.
Alle interkommunale selskaper får i oppdrag fra Grønt Punkt (som står bak returkartonglotteriet) om å plukke ut et visst antall drikkekartonger/kubber fra deres distrikt. Disse blir sendt inn som lodd til det nasjonale lotteriet som trekkes fire ganger pr år.
Av de rundt 200 loddene som blir sendt inn, blir det trekt ut 30 lodd som hver vinner 10.000 kroner og ett lodd som vinner 100.000 kroner. Har vi vinnere fra vårt distrikt, er det HRS som får den gledelige oppgaven å ringe vinnerne og gratulere med pengepremien.

Hva skjer med papiravfallet?

Når papiravfallet kommer inn til oss, er det allerede sortert fra kunder og legges på adskilte lagre på anlegget på Djupvik. Når lagrene våre er fulle, sender vi de forskjellige typene til gjenvinning i Trøndelag.

Det er litt forskjellig fra anlegg til anlegg hvordan prosessen for å gjenvinne papir, kartong og bølgepapp er. Men prinsippet for gjenvinning er likt.

Papiravfallet blir sortert, fra HRS er avfallet allerede sortert av våre kunder og innbyggere. Papiret blir revet opp og kokt i vann i store tanker til papiret blir en gjørmete papirmasse. Vannet blir tappet ut og massen blir presset flat og tørket. Deretter blir det nye papiret rullet opp på store ruller og er klare for å selges videre til nye produkter.

Sist oppdatert: 17. september 2019