Hva kan sorteres som papir?

Papir, drikkekartong og kartongemballasje kan sorteres sammen i dunk med blått lokk.

Ja, takk

 • Aviser
 • Magasiner
 • Reklame
 • Emballasjekartong (uten bølger i mellomlag, feks makaroniesker)
 • Drikkekartong
 • Kraftpapir
 • Skrivepapir

Nei, takk

 • Julegavepapir
 • Glanset pakkepapir
 • Bakepapir
 • Tilgriset papir
 • Vått papir eller våt emballasje 
 • Plastemballasje
 • Bølgepapp
 • Annet avfall

Bølgepapp – leveres gratis på nærmeste miljøstasjon

Bølgepapp, altså esker som har et mellomlag med bølger, kan ikke sorteres sammen med papir, drikkekartong og annen kartongemballasje. Dette er fordi gjenvinningsprosessen er litt ulik fra papir og kartong, og derfor kan de ikke blandes.

Eksempler på bølgepapp:

 • Pappesker med bølger i mellomlag
 • Pizzaesker med bølger i mellomlag
 • Flytteesker

 

Usikker på om noe kan sorteres som papir eller plast?

Ta krølle-/riveresten. Er det lett å rive, er det ofte papir. Krøller du emballasjen sammen og den lett spretter ut igjen, er det ofte plastemballasje. Forblir den krøllete, er det ofte papir.

Hvorfor er det noe papir som ikke kan sorteres som papir?

Glanset julegavepapir og gavepapir er eksempler på papir som kan ikke sorteres som papir og må kastes i restavfall. Papiret inneholder mye fargestoffer og leire, som gjør at papiret ikke egner seg for gjenvinning.

Det er også grunnen for at man ikke skal brenne julegavepapir. Når det brennes frigis det endel miljøgifter, som man verken vil ha ute eller inne i stua si.

Har du glanset papir, pakk det i en gjennomsiktig avfallsekk og lever det hos oss. Papiret vil sendes som restavfall og brennes i Kiruna. Men her passer man på at miljøgiftene ikke kommer ut i naturen under forbrenningsprosessen.

 

Hva skjer med papiravfallet?

Når papiravfallet kommer inn til oss, er det allerede sortert fra kunder og legges på adskilte lagre på anlegget på Djupvik. Når lagrene våre er fulle, sender vi de forskjellige typene til gjenvinning i Trøndelag.

Det er litt forskjellig fra anlegg til anlegg hvordan prosessen for å gjenvinne papir, kartong og bølgepapp er. Men prinsippet for gjenvinning er likt.

Papiravfallet blir sortert, fra HRS er avfallet allerede sortert av våre kunder og innbyggere. Papiret blir revet opp og kokt i vann i store tanker til papiret blir en gjørmete papirmasse. Vannet blir tappet ut og massen blir presset flat og tørket. Deretter blir det nye papiret rullet opp på store ruller og er klare for å selges videre til nye produkter.

 

Husk å delta i returkartonglotteriet

Alle kan være med i returkartonglotteriet. Privatpersoner, skole, barnehager, idrettslag, organisasjoner etc. Bare husk å skrive navn og telefonnummer på kartongene før du kildesorterer de.


Alle interkommunale selskaper får i oppdrag fra Grønt Punkt (som står bak returkartonglotteriet) om å plukke ut et visst antall drikkekartonger/kubber fra deres distrikt. Disse blir sendt inn som lodd til det nasjonale lotteriet som trekkes fire ganger pr år.

Av de rundt 200 loddene som blir sendt inn, blir det trukket ut 30 lodd som hver vinner 10.000 kroner og ett lodd som vinner 100.000 kroner. Har vi vinnere fra vårt distrikt, er det HRS som får den gledelige oppgaven å ringe vinnerne og gratulere med pengepremien.

Slik deltar du

Vil du vinne 10.000 eller 100.000 kroner? Da må du gjøre følgende med dine drikkekartonger.

 • Skyll drikkekartongene dine og sett de til tørk (du trenger ikke ta av skrukorken)
 • Skriv på navn og telefonnummer
 • Du kan delta med både enkeltkartonger og kube
 • Lever drikkekartongkubben inn sammen med papir eller på egne returpunkt for drikkekartong.