Papir

Hva kan sorteres som papir?

Bølgepapp har lag med bølger mellom to lag papir. Bølgepapp leveres kostnadsfritt hos HRS.

Papir, drikkekartong og pappemballasje/kartong kan sorteres sammen.

Bølgepapp, altså esker som har et mellomlag med bølger, kan ikke sorteres sammen med papir, drikkekartong og pappemballasje. Dette er fordi gjenvinningprosessen er litt ulik fra papir og kartong, og derfor kan de ikke blandes.

Ja, takk- papir, drikkekartong og pappemballasje

 • Aviser
 • Magasiner
 • Reklame
 • Pappkartong (uten bølger i mellomlag)
 • Drikkekartong
 • Kraftpapir

Bølgepapp – lever på kundetorg

 • Pappesker med bølger i mellomlag
 • Pizzaesker med bølger i mellomlag
 • Flytteesker

Nei, takk

 • Julegavepapir
 • Glanset pakkepapir
 • Bakepapir
 • Tilgriset papir
 • Vått papir, våt emballasje eller våt bølgepapp
 • plastemballasje

Usikker på om noe kan sorteres som papir eller plast?

Ta krølle-/riveresten. Er det lett å rive, er det ofte papir. Krøller du emballasjen sammen og den lett spretter ut igjen, er det ofte plastemballasje. Forblir den krøllete, er det ofte papir.

Hvorfor er det noe papir som ikke kan sorteres som papir?

Glanset julegavepapir og gavepapir er eksempler på papir som kan ikke sorteres som papir og må kastes i restavfall. Papiret inneholder mye fargestoffer og leire, som gjør at papiret ikke egner seg for gjenvinning.

Det er også grunnen for at man ikke skal brenne julegavepapir. Når det brennes frigis det endel miljøgifter, som man verken vil ha ute eller inne i stua si.

Har du glanset papir, pakk det i en gjennomsiktig avfallsekk og lever det hos oss. Papiret vil sendes som restavfall og brennes i Kiruna. Men her passer man på at miljøgiftene ikke kommer ut i naturen under forbrenningsprosessen.

Hva skjer med papiravfallet?

Når papiravfallet kommer inn til oss, er det allerede sortert fra kunder og legges på adskilte lagre på anlegget på Djupvik. Når lagrene våre er fulle, sender vi de forskjellige typene til gjenvinning i Trøndelag.

Det er litt forskjellig fra anlegg til anlegg hvordan prosessen for å gjenvinne papir, kartong og bølgepapp er. Men prinsippet for gjenvinning er likt.

Papiravfallet blir sortert, fra HRS er avfallet allerede sortert av våre kunder og innbyggere. Papiret blir revet opp og kokt i vann i store tanker til papiret blir en gjørmete papirmasse. Vannet blir tappet ut og massen blir presset flat og tørket. Deretter blir det nye papiret rullet opp på store ruller og er klare for å selges videre til nye produkter.

 

 

Sist oppdatert: 26. mai 2021