HRS IKS

- Grenseløst miljøsamarbeid

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 11 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. Selskapet ble etablert i 1990 og er et av de ledende avfallsselskapene i landsdelen.

I 2018 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 300 mill. kr. og har totalt 125 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik.

Våre eierkommuner

HRS IKS eies for tiden av 11 kommuner: Harstad, Narvik, Ballangen, Evenes, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Skånland, Tjeldsund og Tysfjord. I regionen bor det i overkant av 60 000 innbyggere.

Som følge av vedtatt ny kommunestruktur og kommunesammenslåinger vil antall eiere reduseres fra 11 kommuner til 8 kommuner med virkning fra 1. januar 2020.
Narvik kommune, Ballangen kommune og deler av Tysfjord kommune slås sammen til nye Narvik kommune. I tillegg slår Tjeldsund kommune og Skånland kommune seg sammen til nye Tjeldsund kommune.

Viser kommunevåpnene til alle våre 11 eierkommuner.

Vår virksomhet

HRS IKS er morselskap i konsernet og eier av produksjonsanleggene, men har ingen selvstendig produksjonsvirksomhet. Selskapet er et holdingselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer/eiendomsselskaper.

Gjennom datterselskap driver konsernet innsamling, mottak, sortering og behandling av husholdningsavfall og næringsavfall. I dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/metaller, bilvrak og EE-avfall.HRS IKS er konsernsertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. Vi er sertifisert og revidert av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

Kvalitets- og miljøarbeid skal være en integrert del av virksomheten. Vår policy og vårt fokus på kvalitet og miljø er nedfelt i vårt verdigrunnlag og er av viktig strategisk betydning. For nærmere informasjon, se sertifiseringer.

Aktiviteten lokalisert i Nordland har konsesjoner og driftstillatelser fra Fylkesmannen i Nordland. De øvrige fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Våre anlegg

I Narvik ligger hovedanlegget Djupvik Miljøpark hvor det er avfallsmottak, kildesortering, prosessanlegg og mellomlagring. Her ligger også HRS-regionens eneste avfallsdeponi.

I Harstad ligger anlegget Stangnes Miljøpark. Her blir avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet mottatt, sortert og sendt videre til gjenvinning eller energiutnyttelse.

I Tromsø har vi et mottaks- og behandlingsanlegg for jern/metall og bilvrak.

HRS Husholdning AS driver 7 mindre miljøstasjoner i landkommunene: Fornes i Ballangen kommune, Moan i Evenes kommune (for Evenes, Tjeldsund og Skånland), samt i Gratangen, Lavangen, Ibestad, Tysfjord og Kvæfjord.

Aktuelt

Bruk refleks i høstmørket

– Det er kanskje et tilfeldig og ikke tiltenkt virkemiddel at jeg faktisk sitter i rullestol. Men fakta er at dersom du ikke bruker refleks, kan det være du som sitter i rullestol om et par uker.

Slikt blir glassavfallet ditt ny råvare

Hva skjer egentlig med glass- og metallemballasjen når du leverer den på returpunktet?

Disse sekkene vil etter hvert forbys

Etter hvert vil også HRS legge inn forbud for kunder å levere avfall i store, sorte avfallssekker.