HRS IKS

- Grenseløst miljøsamarbeid

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 11 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. Selskapet ble etablert i 1990 og er et av de ledende avfallsselskapene i landsdelen.

I 2018 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 300 mill. kr. og har totalt 125 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik.

Våre eierkommuner

HRS IKS eies for tiden av 11 kommuner: Harstad, Narvik, Ballangen, Evenes, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Skånland, Tjeldsund og Tysfjord. I regionen bor det i overkant av 60 000 innbyggere.

Som følge av vedtatt ny kommunestruktur og kommunesammenslåinger vil antall eiere reduseres fra 11 kommuner til 8 kommuner med virkning fra 1. januar 2020.
Narvik kommune, Ballangen kommune og deler av Tysfjord kommune slås sammen til nye Narvik kommune. I tillegg slår Tjeldsund kommune og Skånland kommune seg sammen til nye Tjeldsund kommune.

Viser kommunevåpnene til alle våre 11 eierkommuner.

Vår virksomhet

HRS IKS er morselskap i konsernet og eier av produksjonsanleggene, men har ingen selvstendig produksjonsvirksomhet. Selskapet er et holdingselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer/eiendomsselskaper.

Gjennom datterselskap driver konsernet innsamling, mottak, sortering og behandling av husholdningsavfall og næringsavfall. I dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/metaller, bilvrak og EE-avfall.HRS IKS er konsernsertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. Vi er sertifisert og revidert av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

Kvalitets- og miljøarbeid skal være en integrert del av virksomheten. Vår policy og vårt fokus på kvalitet og miljø er nedfelt i vårt verdigrunnlag og er av viktig strategisk betydning. For nærmere informasjon, se sertifiseringer.

Aktiviteten lokalisert i Nordland har konsesjoner og driftstillatelser fra Fylkesmannen i Nordland. De øvrige fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Våre anlegg

I Narvik ligger hovedanlegget Djupvik Miljøpark hvor det er avfallsmottak, kildesortering, prosessanlegg og mellomlagring. Her ligger også HRS-regionens eneste avfallsdeponi.

I Harstad ligger anlegget Stangnes Miljøpark. Her blir avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet mottatt, sortert og sendt videre til gjenvinning eller energiutnyttelse.

I Tromsø har vi et mottaks- og behandlingsanlegg for jern/metall og bilvrak.

HRS Husholdning AS driver 7 mindre miljøstasjoner i landkommunene: Fornes i Ballangen kommune, Moan i Evenes kommune (for Evenes, Tjeldsund og Skånland), samt i Gratangen, Lavangen, Ibestad, Tysfjord og Kvæfjord.

Aktuelt

Vil du være en del av Team HRS?

Vi søker to nye kolleger til vårt anlegg på Djupvik.

Stenger tidlig grunnet internt arrangement

6.desember stenger vi tidligere i Harstad, mens 13. desember stenger vi tidligere i Narvik grunnet internt arrangement.

Slutt på sorte avfallssekker

HRS innfører forbud mot bruk av sorte avfallsekker 1. januar 2020. Dette gjelder private og næring.