HRS Metallco

- Vi smelter for deg!

Om HRS Metallco

HRS Metallco AS er eid 50,1 % av HRS IKS og 49,9 % av Metallco AS. Selskapets forretningskontor er i Harstad.

HRS Metallco AS er ledende i Nord-Norge innen omsetning, bearbeiding og gjenvinning av skrapjern og metaller. Selskapet er etablert med mottaks- og behandlingsanlegg i Harstad (Stangnes Miljøpark) og Tromsø (Skattøra, Ringveien 88), og er en veletablert aktør innen mottak og miljøsanering av kjøretøy og maskiner.

Vi er eid av to store gjenvinningskonsern, Hålogaland Ressursselskap IKS innen mottak og gjenvinning av avfall og Metallco AS som er Norges ledende aktør innen gjenvinning av jern og metaller. Som en del av HRS og Metallco er vi i stand til å tilby komplette avfallsløsninger og landsomfattende kontrakter innen skrapjern og metaller.

Selskapet kjøper og selger alle typer jern, metaller og kabler til gjenvinningsformål. Dette kan leveres direkte til våre anlegge eller vi kan avtale å hente det på stedet det befinner seg. På forespørsel kan vi også påta oss oppdrag for hugging/riving/demontering av jern-/metallkonstruksjoner, kraner, trafoer og tankanlegg. HRS Metallco er godkjent mottak/vrakplass for bilvrak tilknyttet vrakpantordningen, herunder inkludert campingvogner, bobiler, lastebiler og busser mv.   

HRS Metallco er også medlem av Norsk Returmetallforening, som er en interesseorganisasjon for norske bedrifter sysselsatt med stål- og metallgjenvinning.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. For mer informasjon om hvordan vi jobber med dette, klikk på denne linken.

Aktuelt

Prisjustering for bedriftskunder fra 1. februar 2023

1. februar 2023 endres prisene til HRS Miljø AS. Endringene gjelder transport, tømming, leie og fraksjoner.

Hytte- og fritidsrenovasjon på Herjangsfjellet

HRS har nylig etablert et felles returpunkt for hytte- og fritidsboliger på Herjangsfjellet som nå er klart til bruk. Alle som er registrert med hytte eller fritidsbolig i dette området vil dermed motta renovasjonsgebyr for hytte- og fritidsrenovasjon fra 1.1.2023.

HRS Metallco søker vektoperatør/kundemottaker

HRS Metallco AS er ledende i Nord-Norge på gjenvinning av jern, kabel, og metaller. Til vår avdeling i Tromsø søker vi nå etter en kundemottaker/vektoperatør med ansvar for vektbetjening, bilmottak, metallkjøp samt planlegging av transport-/logistikkoppdrag.