HRS Metallco

- Vi smelter for deg!

Om HRS Metallco

HRS Metallco AS er eid 50,1 % av HRS IKS og 49,9 % av Metallco AS. Selskapets forretningskontor er i Harstad.

HRS Metallco AS er ledende i Nord-Norge innen omsetning, bearbeiding og gjenvinning av skrapjern og metaller. Selskapet er etablert med mottaks- og behandlingsanlegg i Harstad (Stangnes Miljøpark), Narvik (Djupvik Miljøpark) og Tromsø (Skattøra, Ringveien 88), og er en veletablert aktør innen mottak og miljøsanering av kjøretøy og maskiner.

Vi er eid av to store gjenvinningskonsern, Hålogaland Ressursselskap IKS innen mottak og gjenvinning av avfall og Metallco AS som er Norges ledende aktør innen gjenvinning av jern og metaller. Som en del av HRS og Metallco er vi i stand til å tilby komplette avfallsløsninger og landsomfattende kontrakter innen skrapjern og metaller.

Selskapet kjøper og selger alle typer jern, metaller og kabler til gjenvinningsformål. Dette kan leveres direkte til våre anlegg eller vi kan avtale å hente det på stedet det befinner seg. På forespørsel kan vi også påta oss oppdrag for hugging/riving/demontering av jern-/metallkonstruksjoner, kraner, trafoer og tankanlegg. HRS Metallco er godkjent mottak/vrakplass for bilvrak tilknyttet vrakpantordningen, herunder inkludert campingvogner, bobiler, lastebiler og busser mv.   

HRS Metallco er også medlem av Norsk Returmetallforening, som er en interesseorganisasjon for norske bedrifter sysselsatt med stål- og metallgjenvinning.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. For mer informasjon om hvordan vi jobber med dette, klikk på denne linken.

Aktuelt

Nytt fellespunkt til enkelte adresser i Skistua

I løpet av april 2023 henter vi inn alle avfallsbeholderne til våre abonnenter i Marihandstien, Skogstjerneveien, Blåklokkeveien og Reinroseveien. Dette med bakgrunn i det nylig etablerte fellespunktet i Fjellveien.

Stangnes: nye rutiner for smånæringskunder fra 1. mars

Fra 1. mars må kunder innen smånæring i Harstadområdet levere avfall inne på husholdningstorget. Dette fordi vi går i gang med å utbedre området på øvre plan. Endringen vil medføre nytt kjøremønster for en del av våre bedriftskunder.

Velkommen til offisiell åpning av HRS Metallco Narvik

Fredag 17. februar kl 13.00 kan vi endelig ønske velkommen til offisiell åpning av vårt splitter nye og moderne anlegg for mottak av jern, metaller og bilvrak i Narvik.