Alle eiere av hytte-og fritidseiendom, plikter å ha en hytterenovasjonsordning, jf Renovasjonsforskrift for kommunene til HRS IKS. Vi jobber nå med å få dette etablert i alle eierkommunene våre.  

 

Levering av husholdningsavfall

Vanlig husholdningsavfall fra hytte- og fritidseiendommer leveres på en av våre hytterenovasjonspunkter. Vi jobber med å få etablert nedgravde løsninger, men inntil alle godkjenninger er i orden har vi også noen midlertidige punkter for hytte- og fritidsrenovasjon.  På returpunktene sorteres og leveres matavfall, glass- og metallemballasje, papir, plastemballasje* og restavfall. *ikke alle midlertidige returpunkt har mulighet for gjenvinning av plastemballasje, men dette kommer når de nedgravde løsningene er på plass.

 

Levering av grovavfall

Det skal ikke under noen omstendigheter hensettes avfall ved de oppsatte hytterenovasjonspunktene, der husholdningsavfallet leveres. Alt av grovavfall; det vil si ombruksvarer, farlig avfall, elektrisk avfall, hageavfall, bygg- og rivningsavfall, jernskrap, møbler og større gjenstander skal sorteres og leveres på miljøstasjonene. Avfall som settes ved siden av dunker eller containere på returpunktet forårsaker forsøpling og masse merarbeid. Fugler, vær og vind sprer også dette avfallet utover, hvilket betyr at miljøgifter i avfallet kan medføre alvorlig forurensing.

 

Hvordan levere grovavfall?

Alle hytte- og fritidsabonnenter som betaler renovasjonsgebyr har levering av 2m3 grovavfall inkludert i renovasjonsgebyret, pr kalenderår. For å levere grovavfall på en av våre miljøstasjoner er du imidlertid nødt til å identifisere at du har betalt renovasjonsavgiften. Dette gjør du ved å laste ned appen MiljøID.

Last ned fra Google play

Last ned fra Appstore

Det er den som får tilsendt det kommunale renovasjonsgebyret/er registrert som eier av eiendommen som må laste ned appen.  

 

Hvordan fungerer appen?

Når du kommer til miljøstasjonen åpner du appen og lar en av våre kundeveiledere scanne QR-koden som du finner under «identifisering» i appen. I appen har du i tillegg full kontroll på hvor mye du har brukt av den inkluderte kvoten din, og hvor mye du har igjen inneværende år.  

 

Noen av de vanligste spørsmålene om appen:

 

Hvorfor må jeg identifisere meg?

Alle hytte- og fritidsabonnenter som betaler renovasjonsgebyr kan levere inntil 2 kubikk grovavfall vederlagsfritt pr kalenderår. For å kunne identifisere at du har betalt renovasjonsavgiften og kan levere avfall vederlagsfritt, må du identifisere deg med appen MiljøID.

Hvordan får jeg appen ned på mobilen min?

Den som får tilsendt det kommunale renovasjonsgebyret/er registert som eier av eiendommen, går inn på mobilen på Google Play eller App Store og søker opp MiljøID. Last ned og åpne appen på mobilen. Følg instruksjonene på appen. Du blir bedt om å identifisere deg via BankID første gang du logger inn. Har du ikke BankID, får du det ved å kontakte banken din.Appen finner så ut at du er kunde hos oss, og du får en egen QR-kode (bilde med firkantmønster). Når du kommer til oss, kan du vise fram QR-koden til våre kundeveiledere før du leverer avfallet ditt

Hvordan deler jeg appen med andre i min familie?

Det kan du når du er innlogget i den. Dette gjøres enkelt ved å:
  1. Velg Hjem i menyen i appen, og trykk på adressen til eiendommen du vil dele tilgang til. Du kan dele med både familiemedlemmer og eventuelle leieboere du har på samme adresse som deg. Betaler du renovasjonsgebyr for flere eneboliger, kan du velge å gi tilgang til den enkelte eiendom.
  2. Skriv inn e-postadressen til den i familien eller evt. leieboere som også bruker dine beholdere og du betaler renovasjonsgebyr for. Eposten med koden kan komme i spam-filter, så husk å sjekke dette om du ikke mottar e-posten.
  3. Den du har delt tilgang med, vil motta en kode i e-posten du har oppgitt.
  4. Deretter må den det gjelder, laste ned appen på egen mobil, logge inn med BankID, skrive inn koden som du har delt og får slik tilgang til QR-koden for din eiendom.

Jeg blir ikke godkjent når jeg logger inn i appen. Hvorfor ikke?

Da kan det være at du ikke er registrert som eier av boligen eller er mottaker av det kommunale renovasjonsgebyret for eiendommen. Da må du kontakte vedkommende og få han/henne til å dele tilgangen med deg via appen..

Jeg har flere eiendommer, hvordan fungerer det da?

Når du har lagt inn din primæreiendom på appen, får du muligheten til å søke opp etter flere eiendommer. Når disse er lagt inn, vil alle eiendommene dine dukke opp på appen. Når du kommer til miljøstasjonen/miljøtorget må du åpne appen med riktig adresse, så vil riktig QR-kode dukke opp.