Prisjustering for bedriftskunder fra 1. februar 2023

1. februar 2023 endres prisene til HRS Miljø AS. Endringene gjelder transport, tømming, leie og fraksjoner.

  

Prisjustering

Gjennomsnittlig øker prisene med 15 % i 2023. Dette gjøres på bakgrunn av de ordinære prisvekstene i samfunnet. Prisjusteringen har ellers et generelt fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å ha en skriftlig avtale, med tømming på fast frekvens, med HRS Miljø AS.

Det ekstra pristillegget som tidligere har vært på transport faller bort.

Sist oppdatert: 18. januar 2023