Bare noen timer før det brakte løs i Bromsgårdparken fredag 25. august hadde vi den store gleden av å overraske Haikjeften med HRS Miljøpris for tredje kvartal 2023. I motsetning til de tidligere vinnere som skilte seg ut på sorteringsgrad, vant Haikjeften med bakgrunn i sitt initiativ og store engasjement i forhold til grønne arrangementer og god avfallshåndtering.

Stor stas

Prisen var til stor glede for festivalsjef Stein Hjertholm og prosjektleder Linda Lockert Dybwad.

– Vi har gjort en rekke tiltak i år, og vil fortsette å ta nye steg for å bli enda bedre til neste år, fortalte de stolte og fornøyde. 

I følge duoen har de et stort ønske om å være et grønt arrangement med fokus på miljø og kildesortering, og bruker mye tid og ressurser på nettopp dette.

– Da er det veldig stas med en liten oppmerksomhet på veien, sa festivalsjef Stein Hjertholm. 

Egen miljøsjef

I arbeidet mot å bli den grønneste musikkfestivalen i hele landet begynte Haikjeften i en tidlig fase å planlegge med med å ansette en egen miljøsjef og en egen miljøpatrulje som skulle bidra til at alt avfall fra festivalen ble riktig sortert og håndtert.

-Vi har jobbet tett med Haikjeften i lang tid for å sikre gode løsninger, og de har absolutt vist at de tar avfallshåndteringen på alvor. Det at de faktisk har ansatt en egen miljøsjef som skal ha ansvar for at avfallet blir riktig sortert er alfa og omega for et godt resultat, sa Espen Bakke, salgssjef i HRS. 

Kommunikasjonssjef Tonje Thune var helt enig.

-De er til stor inspirasjon for andre arrangører, la hun til. 

I følge miljøsjefen selv, Hans Kristian Olsen, som til daglig jobber som driftsleder for miljøstasjonene til HRS, var målet i forkant av festivalen at avfallet skulle være så godt sortert inne på festivalområdet at det ikke skulle være nødvendig å sortere noe mer når det kom inn til Djupvik Miljøpark.

-Vi skal gå gjennom å etter-sortere alt av avfall fra beholderne i parken manuelt før det går i containerne, fortalte han. 

Tilrettelagte miljøstasjoner

For å sikre best mulig sortering blant publikum i parken sørget de også for å sette opp mange nok miljøstasjoner, med fraksjoner til alt som oppstår av avfall.

– Det er lett å sortere når løsningene legger til rette for det, sier Thune.

Foto: Jan- Arild Stabell (Fremover)

De hjemmesnekrede øl-glass samlerne var prikken over i’en. Med de sikrer man at flest mulig ølglass blir samlet inn og sendt til gjenvinning – samtidig som de ikke lager mer volum enn nødvendig. Det gjør håndteringen mye smidigere i etterkant.

Ideen til ølglass-samlerne kom fra Haikjeften selv, men er «snekret» av ansatte i HRS.

– Vi gratulerer så masse med velfortjent pris. Dere gjør en helt strålende jobb, og vi gleder oss til å videreutvikle miljøkonseptet med dere til neste år, avsluttet salgssjef Espen Bakke Gusjås i HRS.