Fra 1. januar 2023 trer nye utsorteringskrav for bedrifter og næringsliv i kraft. Alle norske offentlige og private virksomheter og institusjoner som produserer husholdningslignende avfall blir berørt. Det nye kravet i avfallsforskriften, kapittel 10A, er vedtatt for å sikre at avfallsressursene blir materialgjenvunnet og brukt som råvarer i nye produkter som del av en sirkulær økonomi, skrev Miljødirektoratet i en pressemelding tidligere i år.

 

Hva er de nye kravene?

Et av de nye kravene er at virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall, må sortere ut matavfall og plastavfall og levere dette til materialgjenvinningDette betyr at man ikke lenger kan kaste alt avfallet i én beholder (restavfallet) når man er på jobb.

-Frem til nå har det vært opp til hver enkelt bedrift hvor mye de ønsker å kildesortere. Med de nye kravene blir det ikke lenger valgfritt, så det er bare å ta med seg de gode vanene man har opparbeidet seg hjemme på jobb også, sier Tonje Thune, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i HRS. 

De nye kravene vil gjelde mange, blant annet bensinstasjoner, sykehjem, gatekjøkken, kjøpesenter, kontorlokaler (virksomheter som ikke har produksjon/er industrivirksomheter).

– Dersom vi skal nå målene om økt materialgjenvinningsgrad i Norge må også bedrifter og virksomheter bidra i større grad. Vi ønsker derfor de nye kravene hjertelig velkommen, sier Thune. 

 

Gjelder dette min virksomhet?

Skaper din bedrift matavfall eller plastavfall, på samme måten som hjemme?

Da er din bedrift pålagt å kildesortere fra 1. januar 2023.

  • Alt matavfall som ikke er industri, skal kildesorteres.
  • Forskriften skiller ikke på virksomheter med 5 eller 50 ansatte.
  • All type kantinedrift omfattes av forskriften.

 

Hvordan løser vi det?

Det er enkelt å komme i gang med sortering av både matavfall og plastavfall. Hva som er beste løsning for din virksomhet avhenger av mange ulike faktorer, men våre dyktige salgsrådgivere og kundeveiledere vil bistå alle som ønsker hjelp og veiledning i hvordan man kan behandle avfallet på best mulig måte. Gjennom samtaler og befaringer får vi avklart hva som er beste løsning for dere.

I tillegg til å levere beholdere og containere til innsamling av avfall kan vi også tilby pene sorteringsmøbler til innendørs bruk. Kildesortering blir lettere når løsningene ligger til rette for det der avfallet oppstår.

 

Ta kontakt

Trenger du eller din virksomhet hjelp til å komme i gang? Ta kontakt, så hjelper vi dere med å kartlegge muligheter og behov: