For å unngå at sigevann fra deponiet på Djupvik kommer ut i naturen, satte vi i juni 2016 i drift et eget renseanlegg for sigevann.

Det er Mivanor, et IRIS Salten-selskap, som har utviklet renseteknologien som brukes og de leverer et kompakt anlegg i konteinermoduler. HRS har vært med i prosjektet fra startfasen siden Robert Tarasz, som har utviklet rensesystemet, startet i en trainee-stilling som vi var med på å delfinansiere. Grunnlaget for rensemetoden er kjemisk felling og magnetisk partikkelseparasjon.

Slik fungerer renseanlegget

Vi har brukt tre store tanker til oppsamling/utjevning, og som biologisk forbehandling, før sigevannet pumpes inn i containeren der det tilsettes tre typer kjemikalier og magnetitt.

Forurensningen samler seg i større partikler som er magnetiske, og tas ut på trommel med magneter og skrapes av og i container. Slammet blir lagt på deponiet. Vannet som kommer ut av renseanlegget er derfor renset etter kravene til Fylkesmannen og ikke skadelig for miljøet.

rensing-av-sigevann