Avviksgebyret gjelder kun for bedriftskunder.

 

-Brannene oppstår i hovedsak når batterier og småelektronikk feilaktig havner i restavfallet eller en av de andre fraksjonene. Det har vært forbudt å kaste batterier i restavfallet siden 2012, men altfor mange ser ut til å gi blaffen i dette, og til tross for omfattende kommunikasjon og veiledning om riktig sortering av batterier, ser vi dessverre ikke tegn til at forholdene blir bedre, sier André Christensen, daglig leder i HRS Miljø.

Bedre sortering, kunnskap og bevissthet i både husholdninger og hos næringslivet er helt nødvendig for at mengden feilsorterte batterier og branner reduseres.

Innfører avviksgebyr for bedriftskunder fra 15. oktober

Som et tiltak for å redusere brannrisikoen innfører nå HRS et avviksgebyr på kr 10.000,- for feilsorterte batterier som havner i andre avfallsfraksjoner. Avviksgebyret gjelder næringskunder.

– Vi håper at gebyret skal virke preventivt, slik at brann- og sikkerhetsrisikoen for våre anlegg, ansatte og samfunnet rundt reduseres kraftig, sier Christensen.

HRS er ikke alene om et slikt virkemiddel. Dette er et problem for alle avfallsanlegg, og flere andre aktører i bransjen har innført gebyrer for å understreke at feilsortering av batterier er både ulovlig og farlig.

– Vi snakker om et samfunnsproblem, og da har vi ikke annet valg enn å bruke mer konkrete virkemidler enn bare veiledning og informasjon, sier Christensen.

Slik fungerer batterigebyret

Avfallsbransjen opererer allerede med ulike gebyrsatser for ulike typer feilsortering, men de er langt i fra på nivå med «batterigebyret».

På grunn av konsekvens og alvorlighetsgrad er gebyret for feilsortering av batterier satt til kr 10.000. Dette for å tydeliggjøre alvoret for offentlige og private bedrifter som bryter med sorteringsplikten.

Gebyret vil bli ilagt for hvert tilfelle av feilsortert levering av batterier. Det vil si at bedriften ikke må betale for hvert enkelt batteri, men for hver forekomst. Ordningen gjelder ikke privatpersoner, kun bedrifter.

Batterier er farlig avfall

Brukte batterier, både litium og tradisjonelle, forårsaker ofte tilløp til brann ved avfallsmottakene rundt om i landet. Årsaken er trolig at verken næringskunder eller private husholdninger er klar over at disse kan ta fyr når de kvernes sammen med annet avfall.

– Et lite litiumbatteri i et leketøy kan være nok. Havner dette i restavfallet eller papiravfallet for eksempel så kan det fort gå galt, sier Christensen.

Batterier skal derfor sorteres og leveres inn som farlig avfall.

– Det er strengt forbudt å kaste batterier, elektriske og elektroniske produkter sammen med annet avfall. Det kan føre til brann hjemme hos deg selv, på kontoret, under transport og inne på avfallsanleggene, legger han til.

Tiltak for å hindre brann

  • Sørg for at batterier ikke blir kastet sammen med restavfallet
  • Skaff en egen oppsamlingsenhet til batterier
  • Teip polene for å unngå gnistdannelser
  • Lever batteriene til et avfallsselskap/miljøstasjon eller en forhandler

Visste du at småbatterier finnes i følgende produkter?

Syngende bursdagskort, blinkende joggesko, elektriske tannbørster, spillkonsoller, telefoner, smartklokker, røykvarslere, bombrikker med mer.