Vil du hjelpe å digitalisere oss?

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 8 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. I 2019 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 300 mill. kr. og har totalt 125 ansatte fordelt på anleggene i Narvik, Harstad og Tromsø. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik.

HRS Miljø AS er et selskap i HRS-gruppen. HRS Miljø AS utfører innsamling, mottak og behandling av næringsavfall, herunder sortering, prosessering og frakt. HRS Miljø AS er medeier og operatørselskap i Retura Norge AS. Sammen med øvrige næringsselskaper i HRS-gruppen og andre nære samarbeidspartnere tilbyr HRS Miljø AS komplette avfallsløsninger for næringslivet og det offentlige. 


HRS MILJØ AS SØKER

PROSJEKTLEDER
– DIGITALISERING OG RESSURSPLANLEGGING

Vi søker en prosjektleder som skal lede implementeringsprosessen av ny ERP-løsning og være fagansvarlig pådriver for HRS-konsernets digitaliseringsstrategier.  Arbeidssted er ved hovedadministrasjonen på Djupvik miljøpark i Narvik.


OM STILLINGEN

Som prosjektleder for ERP-implementering i HRS får du ansvar for å lede et spennende og strategisk viktig utviklingsprosjekt hvor ressurs- og produksjonsplanlegging skal over på en ny skybasert systemløsning for bedre digital driftsmessig virksomhetsstyring.

HRS er for tiden i en forprosjektfase med kontraktsforhandlinger og vurdering av kravspesifikasjoner og intern prosjektorganisering. Innledende arbeid med kontraktsinngåelse og oppstart av implementering vil pågå våren 2021. Hovedprosjektet er planlagt igangsatt andre halvår 2021.

ERP-løsningen (AMCS Elemos) skal erstatte mange av de nåværende fagsystemene og støtte en helhetlig ende-til-ende prosess for transportplanlegging/logistikk, avfallsmottak og behandling (produksjon/prosessering), utstyrsbeholdning, varelager, kundehåndtering/CRM og fakturagrunnlag.  Formålet er å optimalisere og effektivisere kritiske driftsprosesser i større grad enn pr. i dag ved hjelp av mer gjennomgripende standardisering, sporbarhet og datateknisk robusthet.  

Som prosjektleder vil du også ha en sentral rolle i å tilrettelegge og koordinere øvrig teknologisk og industriell modernisering i form av økt digitalisering, prosessautomatisering og bruk av ulike API-integrasjoner innenfor alle kjerneforretningsprosesser og driftsområder. Du vil ha ansvar for å være oppdatert og kommunisere med systemleverandører og selskapets samarbeidspartnere på IT-området, herunder vurdere behov for intern IKT-kapasitet og ressurser, inkl. kompetanseopplæring.

Det er ønskelig med prosjekterfaring med ERP implementering og/eller større liknende komplekse
IT-prosjekter, og interesse og kunnskap om prosjektledelse, oppfølging og prosjektstyringsverktøy.


ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge og lede gjennomføring av ERP implementeringen
 • Ivareta HRS sitt ansvar som systemintegrator i henhold til kontrakt med leverandør
 • Lede prosjektmøter, rapportere fremdrift, kommunisere prosjektutvikling
 • Sikre kompetanseoverføring mellom prosjektorganisasjon og linjeorganisasjon/drift
 • Datavask, migrering og konvertering av data fra eksisterende til ny løsning
 • Integrasjons- og systemutvikling, testledelse av testmiljøer
 • Følge opp vedlikeholdsrutiner og systemoppdateringer. Tekniske avklaringer
 • Intern brukeropplæring og dokumentasjon. Kunne kommunisere, veilede og instruere brukere på alle nivå i organisasjonen
 • Kontaktperson overfor systemleverandører og kontraktsparter
 • IKT-rådgivning, IKT-support og brukerstøtte. Informasjonssikkerhet
 • Utfasing av eksisterende løsninger
 • Videreutvikling av dataløsninger/systemportefølje/arkitektur. IT-anskaffelser
 • Applikasjonsforvaltning og API-integrasjon mot øvrige støttesystemer
 • Vurdere behov for nye digitale tjenester og nødvendig intern IKT-ledelse og støtte


KVALIFIKASJONSKRAV OG EGENSKAPER

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole innenfor datateknologi/IKT, økonomi/administrasjon eller andre relevante fagområder/fagkombinasjoner
 • Relevant yrkeserfaring fra IT-drift, konsulentvirksomhet og/eller prosjektarbeid
 • Gode IKT-kunnskaper og god programmerings- og systemforståelse   
 • God forståelse og kjennskap til systemarkitektur og MS Office 365 og skyløsninger (Azure)
 • Endringsprosesser og endringsledelse
 • Prosjektledelse og prosjektarbeidsmetodikk
 • Kunne forstå og kommunisere engelsk fagterminologi
 • Relevante kurs innen fagområdene vil vektlegges

Vi vil vektlegge søkere med følgende personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • God skriftlig/muntlig fremstillings- og kommunikasjonsevne
 • Motivasjon, initiativ og gjennomføringsevne
 • Samarbeidsvillig og pliktoppfyllende
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk
 • Som kjenner seg igjen i våre verdier: frempå / begeistrende / stolt / pålitelig

VI KAN TILBY

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Spennende jobb i et solid konsern og i en bransje som er i sterk vekst og utvikling

SPØRSMÅL OM STILLINGEN KAN RETTES TIL

Økonomileder Eirik Teistum
Telefon: 451 42 142
E-post: eirik.teistum@hrs.no  


SØKNAD

Søknad merket «Prosjektleder – digitalisering og ressursplanlegging», inkludert CV og kopi av attester/vitnemål, sendes elektronisk til post@hrs.no eller pr. post til:

HRS IKS
Djupvikveien 21
8519 Narvik

Søknadsfrist: 14. februar 2021

Sist oppdatert: 13. januar 2021