Vi søker maskinfører

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 8 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. I 2020 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 330 mill. kr. og har totalt 125 ansatte fordelt på anleggene i Narvik, Harstad og Tromsø. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik.

HRS Miljø AS er et selskap i HRS-gruppen. HRS Miljø AS utfører innsamling, mottak og behandling av næringsavfall, herunder sortering, prosessering og frakt. HRS Miljø AS er medeier og operatørselskap i Retura Norge AS. Sammen med øvrige næringsselskaper i HRS-gruppen og andre nære samarbeidspartnere tilbyr HRS Miljø AS komplette avfallsløsninger for næringslivet og det offentlige. 

HRS MILJØ AS SØKER
MASKINFØRER

HRS søker produksjonsarbeider/maskinfører for fast stilling ved Djupvik Miljøpark Narvik.

Hovedarbeidsoppgavene vil være prosessering og behandling, inkl. mellomlagring, av ulike avfallsfraksjoner til videre uttransport/sluttbehandling. Stillingen inngår i en skiftordning.

Arbeidsoppgavene vil kunne endres og tilpasses etter behov og kapasitet. Den som tilsettes inngår i produksjonsavdelingen og skal derfor kunne utføre flere ulike typer oppgaver. Opplæring vil bli gitt etter behov.

ANVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

 • Mottak/mottakskontroll og sortering/sorteringskontroll av ulike avfallstyper
 • Drift av avfallskvern, avfallspresser og annet maskinelt/teknisk produksjonsutstyr
 • Lasting og lossing av konteinere og biler
 • Bidra til å sikre gode løsninger for avfallshåndtering og god sorteringskvalitet
 • Daglig ettersyn og vedlikehold av maskiner, containere, utstyr og materiell
 • Fokus og oppfølging av HMS- og kvalitetsprosedyrer, avviksregistrering
 • Rydding og tilstøtende oppgaver innenfor arbeidsområdet
 • Arbeidsflyt og rapportering på digitale plattformer


KVALIFIKASJONSKRAV OG EGENSKAPER

 • Maskinførerbevis/kompetansebevis M2 og M4
 • Relevant erfaring som maskinfører
 • Relevant yrkesutdanning/fagbrev eller andre relevante kurs/sertifikater
  vil være en fordel
 • Kjennskap til avfalls- og anleggsbransjen eller tilsvarende virksomheter
  vil være en fordel

Vi vil vektlegge søkere med følgende personlige egenskaper:

 • God fysikk og helsetilstand
 • Motivasjon og evne til helhetsforståelse
 • Samarbeidsvillig, pliktoppfyllende, fleksibel og løsningsorientert
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Praktisk anlagt


VI KAN TILBY

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Spennende jobb i et solid konsern og i en bransje som er i sterk vekst og utvikling

SPØRSMÅL OM STILLINGEN KAN RETTES TIL

Produksjonsleder
Tor-Arne Akselsen
Telefon: 901 89 446
E-post: tor.akselsen@hrs.no

SØKNAD

Søknad merket «Maskinfører», inkludert CV, kopi av vitnemål/attester og dokumentasjon
av sertifikater, sendes elektronisk til post@hrs.no
eller pr. post til:

HRS IKS
Djupvikveien 21
8519 Narvik

Søknadsfrist: 11. april 2021

Sist oppdatert: 15. mars 2021