HRS Husholdning søker fagleder/assisterende daglig leder

Foto: Michael Ulriksen

Har du lyst til å jobbe i et av regionens mest spennende selskap og ta del i et viktig samfunnsoppdrag? For å styrke vårt team søker vi en fagleder/assisterende daglig leder som skal bidra til å løfte selskapet mot nye høyder. Som leder i HRS Husholdning får du være med å praktisere sirkulærøkonomi og påvirke fremtidens avfallsløsninger, i et tverrfaglig arbeidsmiljø med korte beslutningskanaler.


Om stillingen

Vi søker en nestleder i kombinert rolle som fagleder og ass. daglig leder som skal bistå og avlaste daglig leder i operativ utførsel og ledelse.

Den nyopprettede stillingen baseres på at selskapet er i gang med flere viktige og krevende tiltak som følge av innføring av ny renovasjonsordning, prosjektering og etablering av flere nedgravde fellesbeholdere, videreutvikle miljøstasjonene og innføring av hytte- og fritidsrenovasjon i regionen.

Som fagleder for husholdningsrenovasjon vil du ha et helhetlig ansvar for samhandling og optimalisering av måten vi utfører avfallsinnsamling og hvordan avfallsressursene forvaltes videre.
I tett samarbeid med daglig leder, øvrig konsernledelse, fag- og driftsansvarlige og driftspersonell skal fagleder bidra til at avfallstjenestene moderniseres og digitaliseres med hensikt om kostnadsbesparelser, måloppnåelse for økt andel materialgjenvinning og forbedret kundetilfredshet.

Kontorsted er ved Djupvik Miljøpark Narvik. Det må påberegnes noe reiseaktivitet og tilstedeværelse mellom selskapets lokasjoner.


Ansvar og arbeidsoppgaver

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Være daglig leders stedfortreder
 • Daglig administrativ og operativ ledelse av selskapets tjenesteproduksjon og utførsel
 • Være bindeledd og koordinere øvrige driftsansvarlige mellomledere.
 • Videreutvikle og tilrettelegge for mer optimal utnyttelse og prioriteringer
 • Forberede og lede driftsmøter
 • Påse at selskapets verdier, rutiner og prosesser blir etterlevd
 • Bistå i planarbeid, budsjettering, økonomistyring, kontroll og kvalitetssikring
 • Kommunisere og rapportere fremdrift og måloppnåelse

 

Kvalifikasjonskrav og egenskaper 

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant yrkeserfaring
 • Ledererfaring
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Kjennskap til avfallsbransjen

Vi vil vektlegge søkere med følgende personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • God skriftlig/muntlig fremstillings- og kommunikasjonsevne
 • Motivasjon, initiativ og gjennomføringsevne
 • Samarbeidsvillig og pliktoppfyllende
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk
 • Som kjenner seg igjen i våre verdier: frempå / begeistrende / stolt / pålitelig


Vi kan tilby

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Spennende jobb i et solid konsern og i en bransje som er i sterk vekst og utvikling


Spørsmål om stillingen kan rettes til 

Daglig leder Line Dalhaug
Telefon: 993 79 487
E-post: line.dalhaug@hrs.no


Søknad

Søknad merket «fagleder / assisterende daglig leder», inkludert CV og kopi av attester/vitnemål, sendes elektronisk til post@hrs.no eller pr. post til:

HRS IKS
Djupvikveien 21
8519 Narvik


Søknadsfrist: 16. september 2021

 

httpss://www.youtube.com/watch?v=qV5H3LJ4EPA

Sist oppdatert: 31. august 2021