Vi søker fagansvarlig kundeservice

HRS Miljø AS avdeling Narvik søker en kundekonsulent/-rådgiver som skal være fagansvarlig og teamleder for HRS-konsernets felles Kundeservice i Narvik.

OM STILLINGEN

I stillingen inngår operatøransvar for sentralbord (mobilt bedriftsnett) og koordinering av øvrige tilknyttede operatørstillinger, samt superbruker-rolle i ulike fagsystemer for kundehåndtering, ordremottak, avfallsstatistikk/rapporter og varslinger (app og sms).

Stillingen vil være operativt involvert i førstelinjen, med varierte informasjons- og kommunikasjonsoppgaver, kundeservice, oppfølging og supporttjenester i form av løpende kundekontakt, kundebetjening og veiledning både når det gjelder offentlig renovasjon og næringsoppdrag til våre bedriftskunder. Stillingen vil også fungere i andrelinjen i tett samarbeid med salgspersonell og logistikkavdelingen, samt markeds- og kommunikasjonsansvarlige.

Stillingen vil ha et hovedansvar for optimalisert ressursutnyttelse, systembruk og arbeids-/ prosessrutiner, herunder digitalisering, utviklingsprosjekter og selvbetjeningsløsninger.

Vår nye fagansvarlige skal kombinere et sterkt kundefokus med solide IKT-kunnskaper og innsikt i hva og hvordan vår Kundeservice skal kunne moderniseres og ta i bruk flere digitale verktøy og hjelpemidler som gir effektivitet, bedre responstid og økt kundetilfredshet.

Stillingen krever datakunnskaper både når det gjelder teknisk forståelse og i praksis, herunder kvalitetssikring av oppføringer og ajourhold av kunde-/grunnlagsdata, faktura- og gebyrgrunnlag og øvrig databaseinnhold. Arbeidsoppgavene vil kunne endres og tilpasses etter behov og valg av systemløsninger som følge av planlagt overgang til nye fagsystemer.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Organisering og drift av sentral online brukerstøtte
 • Systemansvarlig/superbruker for mobilt bedriftsnett
 • Systemansvarlig/superbruker for fagsystemer (næringsavfall)
 • Besvare kundehenvendelser og ta imot bestillinger/oppdrag (utsett og tømminger)
 • Innregistrere kundeordrer (enkeltstående og løpende kundeavtaler)
 • Vedlikeholde kundeoppføringer, avtaler og prislister/prisbøker
 • Avfallsfaglig veiledning og support
 • Saksbehandling, avvikshåndtering, bidra til å rette opp klager, feil og mangler
 • Forbedrings- og utviklingstiltak (effektivisering, digitalisering, statistikk/analyse
 • App/sms-varsling. Bidra til innhold og korrekt informasjon på nett/infomateriell
 • Bistå i forhold til arbeidsoppgaver tilknyttet HRS Husholdning AS, herunder gebyrgrunnlag
  pr. abonnement, HRS-kort for grovavfall, tømmekalender mv.
 • Delegert personaloppfølgingsansvar og koordinering av personell tilknyttet Kundeservice

KVALIFIKASJONSKRAV OG EGENSKAPER

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole er ønskelig, gjerne innenfor salg/service, økonomi/administrasjon eller data/IKT. Manglende formell utdannelse kan erstattes av lang relevant arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid
 • Relevant yrkeserfaring fra eksempelvis kundesenter/helpdesk/callsenter, kontor- og administrasjon, salg/marked, økonomi/regnskap
 • Gode IKT-kunnskaper og systemforståelse, erfaring med databaser/digitale tjenester og CRM
 • Relevante kurs innen fagområdene vil vektlegges

Vi vil vektlegge søkere med følgende personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • God skriftlig/muntlig fremstillings- og kommunikasjonsevne
 • Motivasjon, initiativ og gjennomføringsevne
 • Samarbeidsvillig og pliktoppfyllende
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk

VI KAN TILBY

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Spennende jobb i et solid konsern og i en bransje som er i sterk vekst og utvikling

SPØRSMÅL OM STILLINGEN KAN RETTES TIL

Daglig leder Svein Kristian Olsen
Telefon: 959 89 388
E-post: svein.olsen@hrs.no

SØKNAD

Søknad merket <<Fagansvarlig kundeservice>>, inkludert CV og kopi av attester/vitnemål, sendes elektronisk til post@hrs.no eller pr. post til:

HRS IKS
Djupvikveien 21
8519 Narvik

Søknadsfrist: 10. desember 2020

Sist oppdatert: 13. november 2020