Vi har vunnet HMS-pris

Prisoverrekkelse: Formann og hovedvernombud Wiggo Nilsen, Kristin Benjaminsen fra Sør-Troms HMS-tjeneste og Kjell Andre Eide HMSK-rådgiver i HRS

Onsdag 13.mai hadde vi prisutdeling på HRS på Stangnes. Grunnen er nemlig at HRS IKS avd. Stangnes har vunnet HMS-prisen til Sør-Troms HMS-tjeneste.

I hele HRS-konsernet har vi stort fokus på god HMS. Og vi jobber stadig for å bli bedre. Vi var derfor en stor ære for oss når vi fikk beskjed at vi, sammen med to andre og dyktige bedrifter i Harstad, var nominert til HMS-prisen for 2019.

God fokus på HMS

Onsdag 13. mai hadde vi besøk av Kristin Benjaminsen i Sør-Troms HMS-tjeneste, for å overrekke oss premie og blomster. Under kan dere lese begrunnelsen for at vi vant i år. Vi er stolte og ydmyke, og blir å fortsette jobben med å holde god fokus på HMS i hele HRS-konsernet.

Tusen takk!

Begrunnelsen

Prisen er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet, og den skal være motiverende for andre.

Jury: HMS-teamet

Juryen vektlegger følgende momenter:

  • Systematisk arbeid med HMS 
  • Kartlegging av arbeidsmiljøet , risikovurderinger og gjennomføring av regelmessige vernerunder.
  • Ser verdien av å forebygge
  • Tar tak i arbeidsmiljøutfordringer (store og små ting)
  • Inkluderer medarbeiderne i HMS-arbeidet
  • Arbeidsmiljøet utvikler seg positivt

HMS-prisen er ikke nødvendigvis en utmerkelse for å ha en perfekt bedrift med et glimrende arbeidsmiljø – men like mye for bedrifter med utfordringer som man på sin måte forsøker å gjøre noe med, og som gir langsiktige resultater.

Gratulerer fra alle oss i Sør-Troms HMS-tjeneste!

Sist oppdatert: 13. mai 2020