Vi bygger om på Stangnes

Vi skal bygge om vårt matavfallsmottak til et mer hygienisk/rensligere mottak.

Under byggeperioden, som vil vare ca. 14 dager, vil matavfallet bli mottatt i hallen for brennbart. Dette er bare for mottak før det lastes i conteinere som vanlig. Alt matavfall vil fortsatt bli sendt til materialgjenvinning/kompostering i Bodø.

Sist oppdatert: 13. januar 2020