Vi har bygd om på Stangnes

Vi skal bygge om vårt matavfallsmottak til et mer hygienisk/rensligere mottak.

Under byggeperioden, som vil vare ca. 14 dager, vil matavfallet bli mottatt i hallen for brennbart. Dette er bare for mottak før det lastes i conteinere som vanlig. Alt matavfall vil fortsatt bli sendt til materialgjenvinning/kompostering i Bodø.

Ny trakt på plass

Ombyggingen resulterte i en trakt. Denne er plassert på øvre plan på matavfallshallen. Renovasjonsbilen rygger inn mot trakten, åpner luka og skyver ut matavfallet rett i trakten. På nedre plan, rett under trakten, har vi plassert en container. Når den er full, bytter vi enkelt container og sender den fulle direkte til Bodø for kompostering.

Vi har fått opp en trakt, som sørger for at avfallet går rett fra bil, via trakt og rett i container som plasseres under trakten.
Sist oppdatert: 29. januar 2020