Tilbake til gode sorteringsvaner

Sommerferien er over for de fleste og det betyr tilbake til hverdagen – og de gode sorteringsrutinene.

Dette skjer med avfallet ditt

Du sorterer matavfall i bioposer, glass- og metallemballasje for seg, papir og kartong, bølgepapp for seg og restavfall. Noen sorterer også plastemballasje – og snart blir alle å sortere også dette. Men hva skjer egentlig med avfallet etter det er sortert?

Matavfall

Tidligere ble matavfall blandet sammen med restavfall for å selge et produkt med riktig fuktighet og beste brennverdi for vår underleverandør i Kiruna. Dette har vi imidlertid sluttet med.

Nå sender vi alt matavfall fra våre innbyggere til Vikan i Bodø. Her blir både gamle epleskrotter og fiskebein kompostert til god og næringsrik jord.

Husk derfor å ikke kaste plast eller annet i matavfallet. En tommelfingerregel for hva som kan kastes i matavfallet er; kan det spises, skal det sorteres som matavfall.

Papir og kartong

Alt av utsortert papir og kartong/pappemballasje (altså, alt utenom bølgepapp) sendes til gjenvinning i Trøndelag. Her blir papir og kartong/pappemballasje til ny papirmasse og etterhvert nye produkter.

Bølgepapp blir også sendt til gjenvinning i Trøndelag. Vi kan ikke sortere bølgepapp sammen med papir og kartong/pappemballasje, da bølgepapp krever en litt annerledes gjenvinningsprosess. Det er egne returpunkt for sortering av bølgepapp. Se gjerne sortere.no for å finne returpunktet nærmest deg.

Glass- og metallemballasje

Visste du at glass og metallemballasje kan gjenvinnes gang på gang på gang uten at det går ut over kvaliteten?

Glass- og metallemballasje er emballasje hvor det har vært mat i, for eksempel aluminiumsformer og- folie, leverposteibokser, glassflasker eller syltetøyglass.

Drikkeglass, annet glass og annet metall skal ikke sorteres som dette. Det kan sorteres på miljøstasjonen.

Vi sender glass- og metallemballasje til Fredrikstad. Her skilles glassemballasje for seg og metallemballasje for seg, og gjenvinnes til nye råmaterialer som kan bli nye produkter.

Plastemballasje

Høsten 2019 starter vi opp med utsortering av plastemballasje. I løpet av våren 2020 har alle våre innbyggere en egen dunk for utsortering av plastemballasje. Mer informasjon om den nye løsningen vil dukke opp i postkassa og på vår nettside i løpet av de nærmeste ukene.

Plastemballasje er den mye plasten som er rundt noe. For eksempel servelatpakken, ketchup-flaska eller emballasjen som en lekebil er pakket inn i. Lekebilen er imidlertid laget av hardplast og skal ikke sorteres som plastemballasje.

Plastemballasjen blir sendt til gjenvinning via Grønt Punkt. All plast blir gjenvunnet i Europa. Her blir plastemballasjen gjenvunnet til plastgranulat som er en råvare for de som produserer produkter av gjenvunnet plast.

Restavfall

Dette er det resterende avfallet som ikke kan sorteres som noe annet. Dette er også avfall som ikke blir gjenvunnet til nye produkter. Restavfall sendes til forbrenningsanlegget i Kiruna. Avfallet her brennes og sørger for at Kiruna har vannbåren varme i kommunen.

For å ta vare på mest mulig av våre ressurser, håper vi at alle våre innbyggere sorterer mest mulig ut av restavfallet. Sorterer du avfallet, sørger vi for at det forblir sortert og kan sende det til gjenvinning.

Tusen takk for at du bryr deg.

Sist oppdatert: 17. september 2019