Slutt på sorte avfallssekker

Fra 1. januar 2020 blir det ikke mulig å levere avfall til HRS i sorte avfallssekker. Dette gjelder både våre privatkunder og våre næringskunder.

Fokus på sortering

Mange renovasjonsselskaper har allerede flagget at de ikke tar i mot avfall som kommer i de store sorte og fargede avfallsekkene. Fra 1.januar 2020 gjelder det også HRS.

Bakgrunnen for at det innføres forbud mot bruk av sorte avfallsekker, er for å holde fokus på god sortering av avfallet. Dette for at vi skal kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll og på en enkel måte sikre at blant annet farlig avfall eller selvantennelige materialer (batterier og særlig litiumbatterier) ikke blir feilsortert.

HRS skal også sende ennå mer avfall til materialgjenvinning, slik at det kan bli nye råvarer. Dette betyr at vi også må stille krav til sortering av avfall hos våre kunder, både private og næring. Det er fortsatt mulig å kaste avfall i store sekker, men disse må være av gjennomsiktig plast.

Vi minner også på om at det er like viktig å sortere de forskjellig typer avfall fra hverandre – og ikke kaste alt i en sekk. Særlig viktig er det at EE-avfall, farlig avfall og batterier ikke kastes sammen med restavfall/brennbart avfall.

Gjelder dette også restavfallet i kjøkkenbenken hjemme?

Nei, til restavfall og etterhvert plastemballasje kan du bruke de vanlige bæreposene fra dagligvarekjedene – og du trenger ikke bekymre deg over fargen på bærenettet. Dette med sorte avfallssekker gjelder i hovedsak når du som privatkunde kommer innom oss for å lever avfall etter feks opprydning, oppussing eller liknende.

Hva skjer om jeg leverer avfall i sorte avfallssekker?

Kommer kunde (privat og næringskunder) inn på et av våre anlegg med sorte sekker, vil kunde i en overgangsperiode (fram til 1. mars 2020) få levert avfallet sitt selv om man har sorte avfallssekker. Kunde må imidlertid belage seg på å sprette alle sorte sekker og evt. ettersortere posen(es) innhold på anlegg.

Etter overgangsperioden, altså fra og med 1. mars, vil kunder som leverer i sorte avfallssekker ikke få levert avfall i sorte sekker. Vi anbefaler derfor å bruke opp sorte avfallssekker, og kjøpe inn gjennomsiktige sekker.

Hva med dunker og containere hos bedrifter?

Har du dunker og/eller containere på din bedrift, gjelder forbudet mot sorte sekker også her. Alt avfall som skal kastes i store avfallssekker, skal kastes i gjennomsiktige avfallssekker. Disse kan kjøpes på de samme stedene som du i dag kjøper sorte avfallssekker.

Er du usikker på sortering, så ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Sist oppdatert: 18. desember 2019