Slik kan du hjelpe oss å unngå brann på anlegget

Den siste uken har det vært tre store branner i avfallsanlegg i Norge. Du kan hjelpe oss å unngå at dette skjer på vårt anlegg.

Hvordan oppstår en brann?

Det er flere grunner for at en brann kan oppstå på et avfallsanlegg. Men det er hovedsakelig to grunner som skiller seg ut; feilsortering og lagring av avfall.

Les artikkel fra NRK: 106 branner i avfallsanlegg siden 2016

På vårt anlegg kverner vi restavfallet. Her har vi hatt flere branntilløp som skyldes at avfallet blir feilsortert. Batterier, farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall er rene brannbomber når de kastes i restavfallet. Det er alltid noe energi igjen i tomme batterier. Når disse kvernes, frigjøres energien og vi kan få et branntilløp i kverne vår.  Elektriske/elektroniske artikler kan også føre til branntilløp når de kvernes. Farlig avfall, som for eksempel spraybokser som inneholder deodorant, fløtekrem eller hårspray, inneholder en gass som kan føre til en eksplosjonsartet brann.

Vi har heldigvis svært observante ansatte som følger ekstra godt med når det kvernes. Vi har også svært gode rutiner når det oppstår et branntilløp. Men her kan våre innbyggere hjelpe oss ved å sortere mest mulig ut av restavfallet.

Se video fra NRK: Farlig avfall i husholdningsavfallet

Vi minner om at batterier, farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall er gratis å levere. Dette kan leveres direkte til oss, men også på mange avfallsstativer som står utplassert på dagligvarebutikkene i regionen vår.

Brannutfordringer på avfallsanlegg

En annen måte en brann kan starte på, er når avfallet lagres hos oss. For at noe skal brenne må det være tilstrekkelig med oksygen, varme og 

brennbart materiale. Dette kalles branntrekanten.

Vi har godt fokus på å passe på at det ikke skal oppstå brann på våre anlegg. Skulle en brann oppstå, har vi gjort mange tiltak for å sørge for å holde skadeomfanget på det minimale.

Bransjen tar mange grep og holder et godt fokus på brannvern. Under kan du lese noen artikler om hvilke tiltak som anbefales med tanke på å unngå brann på avfallsanlegg. 

Sist oppdatert: 17. september 2019