Tid for ny skrotnisseaksjon

I Harstad kommune er det igjen tid for årets skrotnisseaksjon.

Vi er svært takknemlige for at grunneierne har gitt oss tillatelse til å bruke deres eiendom for oppsamlingsplasser for årets aksjon. For å sørge for at deres eiendom ikke blir forsøplet, og at vi kan ha en liknende aksjon neste år, har vi lagt ut fiberduk og ønsker at alle som bruker oppsamlingsstedene plasserer skrotet oppå disse fiberdukene.

Det blir også plassert ut kasser på området hvor man kan kaste småting, som skruer, spiker og liknende. Dette igjen for å sikre at området til grunneierne ikke blir forsøplet av aksjonen.

Vi kan dessverre ikke ta i mot TV-skjermer og monitorer på skrotnisseaksjonen. Dette kan leveres inn til HRS.

Annonse i Harstad Tidene 23.mai 2019

Jernskrap, metaller og EE-avfall kan leveres på disse oppsamlingsplassene:

 • Bjarkøy: Knuseverket
 • Grøtavær: Det gamle fergeleiet på Alvestad
 • Lundenes: Den gamle fotballbanen
 • Aun: Parkeringsplassen ved grendehuset
 • Kasfjord: Den gamle fotballbanen ved skolen
 • Ervik: Parkeringsplassen ved innkjørselen til skolen
 • Åsegarden: Parkeringsplassen ved den gamle kantina til Forsvaret
 • Kilbotn: Den gamle butikken (Amcar Harstad)
 • Sørvik: Bak bensinstasjonen
 • Gausvik: Parkeringsplassen ved barnehagen (returpunktet)
 • Sandtorg: Fotballbanen (grusbanen)

Fra Breivika i sør til Trondenes i nord kan folk levere direkte til HRS på Stangnes.

Stedene vil være merket med skilt.

De som har bilvrak eller mer enn 1000 kg skrap kan gjøre avtale med HRS om henting på eiendommen.

Kontakt HRS Metallco tel 770 31 390,Eirik Karlsen, tel 996 21 518, e-post eirik@hrs.no eller Jon-Karstein Torbergsen, tel 950 77 123, e-post jon-karstein@hrs.no

Sist oppdatert: 17. september 2019