I løpet av april 2023 henter vi inn alle avfallsbeholderne til våre abonnenter i Marihandstien, Skogstjernebakken, Blåklokkeveien og Reinroseveien.

Dette med bakgrunn i det nylig etablerte fellespunktet i Fjellveien, som kan tas i bruk fra 1. april.

 

Bakgrunn for endringene

Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle løsninger for våre innbyggere, med innsamlingsmetoder som tilfredsstiller fremtidens krav til kildesortering. Fem-dunk-systemet har vært en stor suksess med tanke på andelen som går til materialgjenvinning, men i områder med trange gater uten fortau og relativt små tomter ser vi dessverre at det er en utfordring med fem avfallsbeholdere (spesielt på vinterstid). I samarbeid med våre eierkommuner jobber vi derfor nå med å få etablert fellespunkter i tettbygde strøk. Fellespunktene vil bli utstyrt med nivåmålere som skal regulere tømmefrekvensen framover. Med nivåmålere installert unngår vi unødvendig kjøring for å tømme halvfulle beholdere. Flere fellespunkter vil dermed bidra til at vi sparer miljøet med mindre kjøring, i tillegg til at det vil effektivisere driften vår slik at vi forhåpentligvis kan klare å holde gebyrene nede – til tross for stadig strengere krav til sortering fra myndighetene.

 

Fordeler

Det er mange fordeler med å være knyttet til et felles returpunkt:

 • Miljøvennlig
 • Lavere renovasjonsgebyr
 • Man slipper å forholde seg til tømmedager
 • Ryddigere på egen eiendom (man slipper fem avfallsbeholdere)
 • Ingen beholdere som velter på stormfulle dager

 

Hvor er fellespunktet plassert?

Det nye fellespunktet er sentralt plassert i Fjellveien – i området mellom Marihandstien, Blåklokkeveien, Reinroseveien og Skogstjernebakken.

 

Hvem skal benytte seg av fellespunktet?

Fellespunktet skal benyttes av abonnenter med adresse i:

 1.  Marihandstien
 2.  Skogstjernebakken
 3.  Blåklokkeveien
 4.  Reinroseveien

Merk! Dette fellespunktet skal kun benyttes av beboere på disse adressene. 

 

Når hentes beholderne inn?

 • Papir og glass- og metallemballasje 12.04
 • Matavfall og restavfall 13.04
 • Plastemballasje 27.04

Beholderne må settes frem disse dagene uavhengig av om de er fulle eller ikke. Vi sender ut sms med påminnelse et par dager i forkant.

 

Hva skal sorteres?

På dette returpunktet sorteres matavfall, papir og drikkekartong, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall. Med andre ord de samme avfallstypene som vi allerede er kjent med å sortere hjemme.

      

Bioposer til matavfall kan hentes hos Rema 1000 Skistua, eller Kiwi i fjellet. 

 • Matavfall kastes i knytte bioposer
 • Emballasje av glass og metall/hermetikk kastes rett i dunk uten plastpose
 • Papir og drikkekartong kastes rett i dunk uten plastpose. (Obs! Ikke bølgepapp. Bølgepapp leveres gratis til miljøstasjonen)
 • Plastemballasje kastes i knytte plastposer
 • Restavfall kastes i knytte plastposer

 

Last ned vår sorteringsguide her.

Unngå forsøpling

Det skal ikke under noen omstendigheter hensettes avfall ved de felles returpunktene, der husholdningsavfallet leveres. Alt av grovavfall; det vil si ombruksvarer, farlig avfall, elektrisk avfall, hageavfall, bygg- og rivningsavfall, jernskrap, møbler og større gjenstander skal sorteres og leveres på en av våre miljøstasjoner. Avfall som settes ved siden av containerne på returpunktet forårsaker forsøpling og masse merarbeid. Fugler, vær og vind sprer også dette avfallet utover, hvilket betyr at miljøgifter i avfallet kan medføre alvorlig forurensing. Forsøpling på returpunkter kan føre til anmeldelse.

Hvordan levere grovavfall?

Alle abonnenter som betaler renovasjonsgebyr har levering av 6m3 grovavfall inkludert i renovasjonsgebyret, pr kalenderår. For å levere grovavfall på en av våre miljøstasjoner er du imidlertid nødt til å identifisere at du har betalt renovasjonsavgiften. Dette gjør du ved å laste ned appen MiljøID.

Last ned fra Google play

Last ned fra Appstore

Det er den som får tilsendt det kommunale renovasjonsgebyret/er registrert som eier av eiendommen som må laste ned appen (man kan dele tilgang med andre medlemmer i husstanden i etterkant).