Nå hentes burene til de gule hyttesekkene inn

Tidligere i år informerte vi om at vi var i full gang med å fase ut ordningen med gul sekk for de som betaler for hytte-og fritidsrenovasjon i gamle Ballangen kommune. Nå er det tomt for gule sekker, og vi vil derfor gå i gang med å hente inn burene.

Midlertidig løsning

Vi jobber med å få  godkjent byggesøknader for å få på plass de nedgravde løsningene. Vi har først prioritert Kjeldebotn og Melkedalen. Inntil godkjenningene er i orden, vil vi ha midlertidige punkt for hytte- og fritidsrenovasjon. Disse vil bestå av en kombinasjon av containere og avfallsdunker.

I den midlertidige løsningen vil man sortere ut matavfall, papir, glass- og metallemballasje og restavfall. Inntil videre må plastemballasjen komprimeres og tas med hjem for sortering hjemme. Når de nedgravde løsningene er på plass, vil man også få sortert ut plastemballasjen på sitt punkt for hytte- og fritidsrenovasjon.

Her er de midlertidige punktene

  • Råna (ved krysset)
  • Kjeldebotn (ved småbåthavna)
  • Melkedalen (ved vannbehandlingsanlegget)
  • Forså (ved krysset)
  • Håkonset (ved utkjørsel)
  • Ballangen sentrum (ved gamle teknisk)

Poser til matavfall kan hentes hos Coop Extra i Ballangen

 

Slik sorterer du med ny ordning

Matavfall – blir kompostert til jord: 
Ettersom matavfallet ditt blir til blomsterjord, er det viktig at det ikke blandes inn ting som ikke kan råtne og bli til jord. Det vil si matavfall, nøtter, teposer og kaffefilter kan også kastes sammen med matavfall.

Eksempler på ting som ikke skal kastes i matavfall er plast, glass eller metall. Selv om hunde-/kattebæsj råtner, skal ikke dette kastes sammen med matavfall av hygieniske årsaker. Derfor kastes all ekskrementer sammen med restavfall.

Les mer om matavfall her: Matavfall

Papir – blir gjenvunnet til nye produkter

I papir kaster du papir som aviser, reklame, magasiner, ukeblader og liknende. I tillegg kan du kaste kartongemballasje, altså emballasje lik den på grandiosa-esker, taco-esker og liknende. I tillegg kan du kaste alle drikkekartongene dine sammen med papir. Husk å skrive på navn og nummer for å være med Returkartonglotteriet og en sjanse for å vinne 10.000 eller 100.000 kroner. Det er trekning hvert kvartal og vi har hatt flere vinnere fra vår region.

Bølgepapp (papp-esker med to lag papp og bølgete mellomlag) kan ikke kastes sammen med papir. Bakgrunnen for dette er at bølgepapp krever en litt annen gjenvinningsprosess. Lever derfor bølgepapp gratis til kundetorget.

Les mer om papir her: Papir og drikkekartong

Glass- og metallemballasje – blir til nye produkter

En tommelfingerregel for hva som skal sorteres som glass- og metallemballasje, er emballasje laget av glass eller metall som det har vært mat i når du kjøpte det. Eksempler på dette er for eksempel syltetøyglass, tacoglass og hermetikk. I tillegg ønsker vi alt av aluminiumsfolie, og -former. Husk å skylle av rester fra emballasjen. Svært tilgriset emballasje skaper mer trøbbel enn glede for gjenvinningen. Derfor er det bedre å kaste dette i restavfall.

Eksempler på ting som ikke skal sorteres som glass- og metallemballasje er blant annet, krystallglass, drikkeglass, porselen, keramikk, stekepanner, kasseroller, bremseskiver, skruer eller andre større gjenstander. Alt som ikke er emballasje laget av glass og metall som har inneholdt mat, leverer du til oss på kundetorget.

Les mer om glass- og metallemballasje her:

Restavfall – blir ting energigjenvinning

Restavfall er det avfallet du står igjen med når du har sortert ut alt som kan kildesorteres.
Vi ønsker å gjenvinne mest mulig av avfallet, likevel er det noe avfall som ikke kan gjenvinnes av forskjellige årsaker, for eksempel hygieneartikler. Dette avfallet sendes til forbrenning til Kiruna og Kjøpsvik (fra 2021), hvor energien fra forbrenningen utnyttes til oppvarming av vannbåren varme og produksjon av betong.

Vi oppfordrer alle til å sortere ut de tingene som kan gjenvinnes, slik at minst mulig går til forbrenning. På den måten kan vi gjenvinne det vi har igjen og igjen før vi må hente ut nye ressurser fra jorda. Har du spørsmål om sortering og gjenvinning, ta gjerne kontakt med oss.

 

Sist oppdatert: 26. oktober 2021