Slik deler du dunk med naboen

Produserer du lite avfall, eller ser du at du ikke har så mye plass på egen tomt til den nye avfallsløsningen? Da kan du vurdere om du vil dele en eller flere dunker med naboen.

Slik gjør du det

 • Ta kontakt med naboen og spør om naboen også har lyst å dele dunk med deg.
 • Bli enige om hvilke(n) dunk dere skal dele.
 • Send epost til oss i HRS på deledunk@hrs.no.
  Her må du oppgi:
  – Hvem skal du dele dunk med? (ditt navn og adresse, samt naboens navn og adresse)
  – Hvilke(n) dunker skal dere dele (og størrelse på dunk)
  – Navn og kontaktinformasjon (epost og telefonnummer) til naboen.
 • Din nabo må også sende inn epost med den samme informasjonen som over.
 • Når vi har fått epost fra alle parter, blir dette behandlet hos oss (ved stor pågang må man belage seg på noe behandlingstid), og vi vil sette ut/hente inn dunker etter avtale. Dette vil tidligst skje januar 2020.
 • Ser dere at dere har fått for liten eller for stor dunk, kan dette justeres i ettertid.

Vi anbefaler alle å prøve ut ordningen, før man justerer opp eller ned på dunkene. Restavfallet vil antakelig gå ned i mengde, men vil til gjengjeld kun hentes en gang pr måned og ikke annen hver uke.

Hva skjer med renovasjonsgebyret?

Det er opp til hver enkelt kommune hvordan renovasjonsgebyret skal styres. Også med tanke på deling av dunker.

Vi har lagt inn forslag i den nye renovasjonsforskriften, men dette må behandles av hver kommune. Inntil vi har fått tilbakemelding fra våre eierkommuner, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med kommunen.

Når vi har mer informasjon om hvordan vi skal håndtere det, vil vi publisere denne informasjonen.