Nå innfører vi en enklere og bedre
sorteringsordning i din kommune.

Vi har alle en plikt til å ta vare på miljøet og ressursene
for dem som kommer etter oss

Når vi nå innfører ny sorteringsordning i alle våre kommuner, er det ikke bare fordi det blir enklere og bedre for alle innbyggerne. Det handler like mye om vår plikt til å ta vare på miljøet og ressursene for dem som kommer etter oss. Dette fokuset er selve nerven i alt vi gjør. Det er derfor vi i HRS går på jobb hver eneste dag.

Les mer

Del gjerne med naboen

Behovet for de ulike dunkene vil variere fra familie til familie, og det er fullt mulig å gå sammen med gode naboer å dele på enkelte av dunkene for å spare plass. 

Les mer

Dette putter du i avfallsdunkene

Avfallet skal sorteres i fem ulike dunker som alle har ulike farger på lokket. Her finner du informasjon om hva som skal og ikke skal i dunkene.

Les mer om kildesortering

Matavfall

Dunk med brunt lokk

Alt som kan brytes ned og bli til jord skal kastes i matavfall. En tommel-fingerregel er: Kan det spises, skal det kastes i matavfall.

Eksempel:
• Matrester
• Tørkepapir og servietter
• Eggeskall, teposer og kaffegrut
• Små mengder blomster (ikke potter)

Bleier, emballasje til mat og plast er eksempler på ting som ikke skal sorteres som matavfall. Husk å bruke bioposer til matavfallet ditt.

Plastemballasje

Dunk med lyst grått lokk

Dette er myk emballasje av plast som har inneholdt et annet produkt. Fjern produktrester og skyll emballasjeplasten i kaldt vann før den kastes. Svært skitten plast skal kastes som restavfall.

Eksempel:
• Ketchup- og sjampoflasker
• Emballasjeplast fra pålegg som for eksempel salami, hvitost ol.
• Plastposer/bæreposer
• Plastkanner, beger o.l. (rømmebeger, yoghurt o.l.)
• Kaffeposer, potetgullposer (har de sølvfolie på innsiden, må de kastes
i restavfall)

Restavfall

Dunk med mørkt grått lokk

Det av hverdagsavfallet som ikke kan sortes som noe annet, skal sorteres som restavfall. Batterier, farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes i restavfallet.

Eksempel:
• Støvsugerposer
• Bind og bleier
• Hundeposer og kattesand
• Bomull, plaster og gasbind
• Snus og sneiper
• Engangslinser

Papir og drikkekartong

Dunk med blått lokk

Her kan du kaste alt av papir og drikkekartong. Bølgepapp (hvor man i tverrsnittet av pappen ser tydelige bøler) skal ikke kastes sammen med papir og drikkekartong, men bringes til nærmeste miljøstasjon.

Eksempel:
• Reklame
• Magasiner, aviser, kataloger
• Bøker uten stiv perm
• Drikkekartong (husk returkartong-
lotteriet)
• Konvolutter og gråpapir
• Emballasjekartong

Glass- og metallemballasje

Dunk med oransje lokk

Alt av emballasje bestående av enten glass eller metall, som du har hatt mat og drikke i, kan sorteres som glass- og metallemballasje. Husk å skylle glass- og metallemballasje i kaldt vann.

Eksempel:
• Flasker uten pant
(øl- og vinflasker)
• Syltetøyglass
• Taco- og barnematglass
• Hermetikk
• Kaviar- og majonestuber
• Aluminiumsfolie og -former
• Metallkorker
• Drikkebokser uten pant

Møt Hanne fra filmen

Les intervjuet

Tømmedager

Ved den nye ordningen henter vi matavfall hver fjortende dag, hvor vi annenhver gang blir å ta med restavfall og plastemballasje. I tillegg får alle en tømmedag hvor vi henter papir og glass- og metallemballasje.

Ta i bruk dunkene når de blir utlevert. Info om tømmedager er tilgjengelig på vår app, Min Renovasjon, og på vår hjemmeside: hrs.no

Matavfall:
Annenhver uke.

Papir og drikkekartong:
Hver fjerde uke.

Plastemballasje:
Hver fjerde uke.

Glass- og metallemballasje:
Hver fjerde uke.

Restavfall: Hver fjerde uke.

Plassering av dunk

Innhentingen av avfallet er organisert slik at kun to av
dunkene tømmes i hver runde. Det betyr at det kun er to dunker som skal rulles fram til kjørbar vei på tømmedag. Husk å plassere dunkene med mellomrom, slik at våre biler får tak i dunkene uten å velte andre.

Utenom tømmedag må dunkene plasseres på egen eiendom. Dette for å ikke skape unødig trafikkfarlige hendelser, samt at dunkene ikke skal være til hinder for framkommelighet og brøyting på vinteren. Dunkene kan plasseres innenfor gjerde, i garasje, ved huset o.l.

Slik vet du dagene for tømming

Informasjon om hva som tømmes når får du på vår hjemmeside: hrs.no, via vår app og gjennom vår sms-varsling.

Når starter vi i
din kommune?

Utrullingsplan

Ibestad: Løsningen er rullet ut
Lavangen: Løsningen er rullet ut
Gratangen: Løsningen er rullet ut
Skånland: Løsningen er rullet ut
Tjeldsund: Løsningen er rullet ut
Evenes: Løsningen er rullet ut
Kvæfjord: Plastemballasje er forsinket. Resten av løsningne er rullet ut
Nye Narvik (Tysfjord og Ballangen) og Harstad: våren 2020.

Ibestad vil være første kommune ut med den nye ordningen. Her vil de nye dunkene rulles ut i løpet av uke 44/45. Deretter vil vi følge den vedlagte fremdriftsplanen som er vist under, og i løpet av første halvår 2020 har alle våre kunder og brukere fått sitt nye sett med avfallsdunker.

Fellesløsninger for Harstad og Narvik

Grunnen til at Narvik og Harstad må vente til våren 2020, er at vi velger å bruke tid på å kartlegge alle nabolag som er egnet for en felles løsning.

Sortert avfall sparer naturen og blir til nye produkter

Vi sender avfallet til ulike gjenvinningsbedrifter der avfallet brukes som råstoff til nye produkter eller omdannes til energigjenvinning. Slik klarer vi å nyttiggjøre oss avfall uten å ta av naturens egne resusser. For tiden benytter vi oss av følgende ordninger:

Les mer

Vakre Beisfjord viser vei

I vakre Beisfjord utenfor Narvik har vi testet ut den nye sorteringsordningen siden 2016. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi takker alle innbyggerne både for deres vilje til å ta vare på nærmiljøet og for at de har gått foran og vist vei for oss andre.

Under kan du lese om noen av erfaringene som ble gjort under prøveperioden.